Kinh nghiệm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”
06/04/2018 - 13:35

TĐKT – Qua nhiều năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang khẳng định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, ngày càng thu hút được đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên toàn quốc tích cực tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, ở bất kỳ giai đoạn nào, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cũng luôn góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam vững mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam vinh dự là một trong những điển hình tiêu biểu được lựa chọn để chia sẻ những kinh nghiệm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi này.

Thấm nhuần quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những năm qua, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thi đua yêu nước đã trở thành truyền thống quý báu, là nét đẹp của ngành Xây dựng Việt Nam.

 Bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo, CĐXDVN và các cấp công đoàn trong ngành đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua trên công trình trọng điểm quốc gia.

Ở mỗi giai đoạn khác nhau, ngành Xây dựng đều có vinh dự được Nhà nước giao thi công các công trình trọng điểm quốc gia. Trong tổ chức quản lý, thi công, các phong trào thi đua yêu nước luôn được coi trọng, được tính đến như một yếu tố để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động; góp phần nâng cao hiệu quả, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động.

Phát động và tổ chức các phong trào thi đua trên công trình trọng điểm quốc gia là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Điểm chung của các công trình trọng điểm quốc gia là các công trình quan trọng, yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn luôn ở mức cao; số lượng các đơn vị và lực lượng thi công đông đảo với nhiều máy móc, thiết bị đặc chủng, tiên tiến, hiện đại.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam thường xuyên chỉ đạo công đoàn các đơn vị cơ sở tổ chức có hiệu quả 3 cuộc vận động lớn của ngành và các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” và phong trào “Kèm cặp và nâng cao tay nghề”. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả cao trong nhiều năm và ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút được nhiều đơn vị trong và ngoài ngành tham gia.

CĐXDVN cũng kịp thời đề ra nhiều biện pháp và hình thức đổi mới trong công tác chỉ đạo các phong trào thi đua và khen thưởng; qua đó đã tập hợp, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say, hăng hái sáng tạo trong đông đảo CNVCLĐ.

Qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ ngành Xây dựng đã khẳng định bản lĩnh vững vàng, tài trí sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. Bàn tay tài hoa và trí thông minh của cán bộ, công nhân Xây dựng Việt Nam đã tạo nên những công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, văn hóa xã hội... có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội sâu sắc.

Điển hình: Thủy điện Thác Bà, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Nhà máy thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, thủy điện Bản Chát, Nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Nhà quốc hội và Hội trường Ba Đình mới ...

Các điển hình tiên tiến ngành Xây dựng giao lưu tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng.

Xác định, việc tổng kết, nhân rộng điển hình là vô cùng quan trọng, liên tục trong 8 năm qua (2010 - 2017), hàng năm CĐXDVN đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng. Tính riêng từ (2012 – 2017), đã có 1.416 cá nhân được các cấp khen thưởng (trong đó, công nhân lao động trực tiếp chiếm 64,2%). Đã có 14 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 66 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 184 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, 186 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen và 932 cá nhân được CĐXDVN tặng Bằng khen. CĐXDVN đã chi thưởng cho 1.416 cá nhân điển hình tiên tiến với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Các cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng hàng năm là những người được tập thể phát hiện, bồi dưỡng, suy tôn công khai, dân chủ, là đại diện xuất sắc tiêu biêu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Họ là những người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có trình độ học vấn, tay nghề và thời gian công tác, điều kiện làm việc khác nhau; song tất cả đều là những người lao động giàụ nghị lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn khát khao tìm hiểu, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, cải thiện điều kiện làm việc và góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng trang trọng, ấn tượng, CĐXDVN đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Những tấm gương tiêu biểu được đăng trang trọng trên bản tin phát hành hàng tháng và website của CĐXDVN. Trước, trong và sau Tháng Công nhân - tháng 5, tháng diễn ra Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiên, CĐXDVN phối hợp với Báo Lao động, Báo Xây dựng, Tạp chí Lao động Công đoàn, Truyền hình thông tấn xã, Truyền hình Xây dựng đưa tin, hình ảnh tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiên tiến. Công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức gặp gỡ, động viên đại biểu điển hình tiên tiến của đơn vị mình, đồng thời tuyên truyên, vận động CNVCLĐ tiếp tục phấn đấu để được lựa chọn, biểu dương ở năm tiếp theo.

Có thể khẳng định, công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến do CĐXDVN tổ chức thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ phát triển, nhất là phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực sự trở thành động lực to lớn cổ vũ CNVCLĐ vươn lên lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, công tác.

Tuy nhiên, từ thực tiễn tổ chức phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến những năm qua, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ cho rằng, để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, cần phải tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng hợp lý và bố trí cán bộ có đủ năng lực, công tâm, nhất là ở các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cơ sở.

Đáng lưu tâm nhất là, trong thực tế, nhiều công nhân lao động đạt được thành tích rất xứng đáng, họ có thể dễ dàng thực hiện những công việc có yêu cầu kỹ thuật rất cao nhưng khi được yêu cầu viết thành tích để xét khen thưởng thì rất khó khăn. Bởi vậy, các cấp công đoàn cần phối hợp với chuyên môn quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ để những công nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Hưng Vũ