Không ngừng nỗ lực thi đua xây dựng và phát triển
05/12/2017 - 15:05

TĐKT - Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã không ngừng nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT và đạt được  những thành tựu rất đáng khích lệ.

BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Duy Hưng cho biết: Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Bà Rịa đã tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng lao động để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã có hơn 890.443 người, vượt 6,99% so với chỉ tiêu kế hoạch, độ bảo phủ y tế đạt 82,68% dân số toàn tỉnh; vượt  7,88% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao (74,8%). Bên cạnh đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là hơn 4.149,728 tỷ đồng đạt 101,71% so với kế hoạch giao.

BHXH tỉnh đã phối hợp với các Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; áp dụng kịp thời các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; tổ chức thực hiện thông tuyến huyện khám, chữa bệnh BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 65 năm liên tục”; đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, quản lý có hiệu quả nguồn quỹ BHYT tại địa phương, không để xảy ra tình trạng lạm dụng

Ngoài ra, BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng. Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, BHXH đã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua nhiều hình thức khác nhau như giao dịch điện tử, thực hiện chuyển phát hồ sơ qua dịch vụ bưu điện; rà soát, rút ngắn, đơn giản hóa các quy trình, hạn chế sự chồng chéo trong quá trình giải quyết công việc.

Tính đến nay, BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ-CP  ngày 2/3/2015 của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Giảm hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; công khai minh bạch thủ tục hành chính, giải quyết và trả kết quả đúng hẹn.

Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận 119.809 hồ sơ. Trong đó, nhận qua bộ phận 1 cửa là 63.030 hồ sơ. Giao dịch điện tử là 31.565/57.819 hồ sơ giao dịch, đạt 55%; qua bưu chính là 25.214/46.186 hồ sơ phải giao dịch, đạt 55%. Trả kết quả thủ tục hành chính 99.545 hồ sơ.

Song song với đó, BHXH tỉnh luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và giải quyết nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, số đơn vị thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử ngày càng tăng.

Đến nay đã có 100% các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt kết nối liên thông và cập nhật dữ liệu lên cổng giám định BHYT, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh.

BHXH đang thực hiện chuẩn hóa danh mục thanh toán BHYT để tổ chức thực hiện giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trên hệ thống thông tin giám định theo đúng kế hoạch đề ra. Phối hợp với bưu điện hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, toàn tỉnh đã thu thập và nhập thông tin của trên 269.458 hộ gia đình, tỷ lệ đồng bộ mã thẻ đạt 99,26%.

Để có được những kết quả vượt bậc ấy, trong năm qua BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã liên tục triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị do BHXH Việt Nam phát động với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả có chính sách, chế độ BHXH, BHYT”, kết quả đạt được qua 3 năm triển khai đang ở tốp đầu dẫn của toàn ngành. Cùng với đó là các phong trào do ngành phát động như “Thi đua nâng cao chất lượng quyết toán quý, năm”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt các danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ thi đua của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

La Giang