Khối thi đua số 1 (BHXH Việt Nam) hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
31/07/2018 - 17:11

TĐKT -  Ngày 30/7, tại Hà Nội, Khối thi đua số 1 (Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Khối thi đua số 1 bao gồm 9 đơn vị: Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Vụ Tài chính- Kế toán, Ban Thu, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Sổ - Thẻ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Ban Dược và Vật tư y tế, Vụ Kiểm toán bội bộ. Ban Thực hiện chính sách BHXH là đơn vị Khối trưởng; Vụ Thanh tra - Kiểm tra là đơn vị Khối phó năm 2018.

http://baobaohiemxahoi.vn/media/articles/images/vanman/07.2018/e80fc061-7930-413d-9259-8fcf88e09876.jpg

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Sổ - Thẻ

Trong những năm qua, các phong trào thi đua được phát động với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị. Đặc biệt, đã gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, các phong trào thi đua đã tạo được động lực, phát huy sức sáng tạo của công chức – viên chức trong các đơn vị, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT và số thu đều tăng. Tính đến 30/6/2018, cả nước đã có 81,686 triệu người tham gia BHXH, BHYT (đạt 97,6% kế hoạch); thu được 150.830 tỷ đồng (đạt 45,7% kế hoạch); tỷ lệ nợ BHXH giảm so với cùng kỳ; công tác bàn giao sổ BHXH đạt 95,4% trên tổng số sổ phải bàn giao.

Các đơn vị trong Khối cũng đã thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo ngành tham gia với các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoạch định chính sách BHXH, BHYT; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật BHXH, BHYT… Đặc biệt, đã giúp BHXH Việt Nam tham gia Đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và nhiều chính sách quan trọng khác; hoàn thành Báo cáo đánh giá, giải trình mức chi phí hoạt động BHXH, BHYT giai đoạn 2016 -2018…

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, với nhiều vụ việc được phát hiện. Qua đó, yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH, BHYT hơn 40 tỷ đồng; thí điểm triển khai đấu thầu thuốc BHYT tập trung quốc gia và giảm được 251 tỷ đồng trong năm 2017; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình nghiệp vụ tiếp tục được đẩy mạnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Khối thi đua số 1. Khối thi đua số 1 được giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành. Tuy trong điều kiện khó khăn, nhưng các đơn vị trong Khối luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đề nghị các đơn vị trong toàn Khối cần động viên, khuyến khích công chức viên chức; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm công tác truyền thông, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của ngành

Với những nỗ lực không ngừng, nhân dịp này, ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Ban Sổ - Thẻ  được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH Điều Bá Được được trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính Phủ.

5 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam. 3 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành BHXH. 8 tập thể và 10 cá nhân trong Khối được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Hồng Thiết