Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước
06/03/2018 - 15:53

TĐKT - Sáng 6/3, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018. Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện đơn vị Khối trưởng và đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện đơn vị Khối phó chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành trong Khối...

Đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện đơn vị Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2017 là năm có nhiều thời cơ, vận hội mới, thuận lợi, đan xen những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, 10 đơn vị thành viên trong Khối các bộ, ngành tổng hợp đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, thi đua phấn đấu và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Các thành viên trong Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động tham gia các hoạt động chung của Khối; khuyến khích, động viên cán bộ, công chức và người lao động hăng hái thi đua triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

100% các đơn vụ trong Khối đã lựa chọn chủ đề thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được bản sắc của đơn vị mình và hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký.

Các thành viên trong Khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, sát với thực tế, hưởng ứng nội dung thi đua của Khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với các chỉ tiêu cụ thể.

Tiêu biểu: Văn phòng Chủ tịch nước với các phong trào thi đua theo chủ đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết"; Bộ Nội vụ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả...; Văn phòng Quốc hội với chủ đề thi đua "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội".

Văn phòng Chính phủ thi đua “Tăng cường kỷ cương, không ngừng đổi mới, thi đua sáng tạo, xây dựng Văn phòng Chính phủ chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới". Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam thi đua với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX và Liên minh HTX các cấp; góp phần xây dựng nông thôn mới"...

Công tác khen thưởng, thẩm định, đánh giá thành tích được thực hiện theo đúng quy trình, chú trọng khen thưởng đột xuất, quan tâm đến đối tượng khen thưởng là người lao động trực tiếp và nhân viên. Quy trình bình xét khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

Công tác xây dựng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng và có chuyển biến rõ rệt. Việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được triển khai kịp thời, thường xuyên, tạo sức lan tỏa tích cực.

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của Khối năm 2017

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua ái quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao". Trong đó, trọng tâm là tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW. Tiếp tục phát động và triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận các hoạt động ý nghĩa của Khối, sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các bộ, ngành trong Khối đối với công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua. Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp là một trong những điển hình tiêu biểu trong hoạt động các cụm, khối thi đua trên cả nước.

Đồng chí Phạm Huy Giang cơ bản thống nhất với phương hướng hoạt động năm 2018 Khối đã đề ra. Đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Khối tập trung triển khai tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng…

Các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã quyết định tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân thuộc Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động của Khối năm 2017.

Hội nghị đã suy tôn Bộ Nội vụ là Khối trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Khối phó Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2018.

Phương Thanh