Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội thổi luồng sinh khí mới cho các phong trào đi lên
07/08/2019 - 16:01

TĐKT - Năm 2019 là năm bản lề thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), với quyết tâm của các đơn vị, ngay từ đầu năm 2019, 14 đơn vị thành viên Khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội đã chủ động tập trung mọi nguồn lực, bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhiều giải pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị nói riêng.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc Khối đã đồng loạt phát động, triển khai các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, hành động, sáng tạo, hiệu quả” phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua ngành khoa học – văn hóa – xã hội

Theo đó, mỗi đơn vị thành viên đều căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị để phát động các phong trào thi đua với tên gọi phù hợp, có màu sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo định hướng nội dung phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương. Trong quá trình thực hiện khối tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Khối bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gắn các phong trào thi đua trên lồng ghép và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Tính đến tháng 6/2019, toàn Khối đã phát động trên 45 phong trào thi đua thường xuyên, theo chuyên đề và đột xuất. Tiêu biểu như: Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch phát động phong trào thi đua tại đơn vị với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” trong toàn ngành;  Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tham gia Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương triển khai.

 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai công nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, đã triển khai kế hoạch thi đua yêu nước và Hội nghị tiên tiến điển hình các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Sáng tạo, hành động, kỷ cương và phát triển”; Bộ Y tế phát động phong trào “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày để thay đổi cuộc sống”, “Giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ sở y tế”.

 Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng và phát triển mạnh một số phong trào như: “Đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác nhanh và kịp thời”, “Học tập Bác Hồ, cách làm báo, viết báo”, “Giữ vững định hướng thông tin chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng thông tin”, “Bám sát các sự kiện thông tin chính xác, kịp thời”.

Đài Truyền hình Việt Nam phát động thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh phong trào xây dựng văn minh công sở tại các đơn vị” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam (7/9/2019). Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ ba với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Bộ Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2020 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh khoa học và công nghệ vào cuộc sống”, “Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Bộ Ngoại giao phát động phong trào “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”.

Các phong trào thi đua được phát động triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiêu chí đánh giá thi đua; triển khai thực hiện thống nhất đồng loạt từ cấp trung ương đến cấp cơ sở và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tập thể, mọi cá nhân.

Có thể khẳng định, các phong trào thi đua được phát động đã thổi luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị, cũng như trong toàn ngành và toàn Khối đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác.

Cùng với việc chủ động phát động phong trào thi đua, các đơn vị thành viên thuộc Khối đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động như: Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam - Hội nhập và phát triển.

Một số đơn vị thành viên thuộc Khối đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả được ghi nhận qua các phong trào này. Cụ thể như: Bộ Ngoại giao phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” chung tay giúp đỡ người nghèo, gia đình có công với cách mạng đã tổ chức nhiều đợt quyên góp với tổng số tiền là 628 triệu đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các văn bản về chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh, sinh viên, trẻ mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện tiêu chí số 5 và tiêu chí số 14 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người nghèo như mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho các hộ cận nghèo, trực tiếp giúp đỡ xây nhà mới hoặc phối hợp với UBND các địa phương xây dựng, đóng góp kinh phí xây dựng nhà dột nát cho các hộ nghèo, hoặc tham gia ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ thiên tai...

Còn rất nhiều các hoạt động khác của các đơn vị thành viên thuộc Khối đã thực hiện có hiệu quả nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động.

Song song với đó, công tác khen thưởng đã được đổi mới, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc, đi vào thực chất và hiệu quả hơn, kịp thời khuyến khích và động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chức trách được giao.

Các thành viên trong Khối một mặt chủ động triển khai công tác TĐKT phù hợp với đặc thù của đơn vị, mặt khác đã có sự trao đổi, phối kết hợp với các thành viên khác góp phần làm cho phong trào thi đua của toàn Khối đa dạng, phong phú hơn.

Công tác kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác TĐKT luôn được quan tâm. Năng lực của cán bộ ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu của công tác TĐKT trong tình hình mới.

Khối trưởng Khối thi đua các bộ ngành khoa học – văn hóa – xã hội, Giám đốc Đại học Quốc gia Nguyễn Kim Sơn cho biết, phát huy thành tích đã đạt được, những tháng cuối năm 2019, Khối sẽ tập trung đẩy mạnh 6 biện pháp cơ bản, thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Thứ hai, tổ chức thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục, xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng. Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Hồng Thiết