Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội: “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”
08/10/2018 - 14:50

TĐKT -  Để góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, 14 thành viên Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của từng cơ quan, đơn vị nói riêng với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, công tác TĐKT của các bộ, ngành, đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tiêu biểu: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua của ngành đến năm 2020; Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trên 15 văn bản hướng dẫn về công tác TĐKT; Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung quy chế xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng và quy chế xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam.. đã sửa đổi quy chế TĐKT, quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT…

Đại diện Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội  thăm, tặng quà động viên em Phạm Thị Hoài Thương (Quảng Ninh), là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Khối luôn xác định rõ công tác TĐKT là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Khối. Ngay từ đầu năm 2018, các đơn vị thuộc Khối đã đồng loạt phát động, triển khai các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Điển hình là các phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; “Chủ động, tích cực phát huy môi trường thuận lợi cho phát triển và hội nhập quốc tế” của Bộ Ngoại giao; “Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp” của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”; “Mùa xuân cho em”; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới...

Cùng với đó, công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua được triển khai ngày càng bài bản, khoa học, có chủ đề, tiêu chí, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiêu chí để đánh giá thi đua.

Có thể khẳng định, các phong trào thi đua mà các đơn vị thuộc Khối phát động, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức và trở thành động lực, có tác dụng tích cực trong việc xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài việc chủ động phát động phong trào thi đua, các đơn vị thành viên thuộc Khối đã tích cực triển khai và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và địa phương phát động: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Hơn hết, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến cũng được Khối coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Khối thường xuyên quan tâm, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, giảng dạy, nghiên cứu khoa học… tạo sự lan tỏa trong ngành và cả xã hội.

Tiêu biểu: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức biểu dương tôn vinh 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, 1 cá nhân được dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh toàn quốc. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải các thông tin về các nghệ sĩ có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực nghệ thuật, các nghệ nhân có thành tích trong việc giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ bị mai một.

Bộ Giáo dục và Đào tạo với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đã phát hiện, biểu dương khen thưởng 577 tập thể, 1056 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong dạy và học; tặng Bằng khen cho 10 cá nhân đạt giải trong cuộc thi giáo viên Tổng phụ trách giỏi, 5 cá nhân viết về tấm gương nhà giáo, 38 cá nhân trong cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning, 17 cá nhân cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 166 cá nhân được tôn vinh tại Lễ tri ân nhà giáo được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2…

Việc xét khen thưởng cũng luôn được Khối đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, tăng cường khen thưởng đột xuất. Kết quả 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị thành viên thuộc Khối đã xét khen thưởng thường xuyên năm 2017, khen thưởng đột xuất và chuyên đề. Kết quả cụ thể: Khen thưởng theo thẩm quyền: 2436 Tập thể Lao động xuất sắc; 523 Cờ thi đua; 649 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 348 Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành; 855 Bằng khen tập thể, 7657 Bằng khen cá nhân.

Về khen thưởng cấp Nhà nước: Trình 133 Huân chương Lao động các hạng; 278 Bằng khen Thủ tưởng Chính phủ; 58 Cờ thi đua Chính phủ; 843 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú”; 464 hồ sơ đề nghị xét tặng “Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú”.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh còn có 3 cá nhân được trao các giải thưởng: TS. Nguyễn Thị Hiệp được trao giải L’Oreal – UNESCO cho những nhà khoa học nữ trẻ tài năng của thế giới năm 2018; GS.TS Phan Thanh Sơn được Tạp chí Asian Scientist là một trong hai nhà khoa học của Việt Nam lọt vào tốp 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á năm 2018; PGS.TS Phạm Văn Hùng và đồng nghiệp đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018.

Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao những tháng cuối năm 2018, công tác TĐKT khối các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, thường xuyên, coi trọng việc phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới, sáng tạo để biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng.

Thứ ba, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng tạo, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong học tập, lao động giữa các tập thể, cá nhân của các đơn vị trong Khối thi đua.

Thứ tư, thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là đối với các đơn vị ở cơ sở, người trực tiếp lao động.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ở cơ sở. 

Thứ sáu, tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua đảm bảo sâu rộng, hiệu quả thiết thực.

Hồng Thiết