Khối các bộ, ngành nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021
22/01/2021 - 20:17

TĐKT - Ngày 22/1, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Khối trưởng Khối thi đua; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện Khối phó Khối thi đua; Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành thuộc Khối thi đua.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, với quyết tâm càng khó khăn thì càng phải thi đua, các bộ, ngành trong Khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên hằng năm kết hợp với thi đua đặc biệt, cao điểm, đột kích với các khẩu hiệu hành động phù hợp.

Nội dung, phương pháp thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề nổi cộm, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị

Đặc biệt, điểm sáng nhất trong phong trào thi đua năm 2020 của các bộ, ngành là tổ chức thành công, ý nghĩa, ấn tượng Đại hội Thi đua yêu nước, nổi bật nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tòa án Nhân dân tối cao.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả, đặc biệt là những tấm gương đã anh dũng hi sinh trong khi thi hành nhiệm vụ của chiến sĩ công an, quân đội.

Năm 2021, công tác TĐKT của Khối sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Các bộ, ngành nội chính Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội Khoá XV. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị, tạo bước đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động thi đua năm 2021

Tổ chức phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực, hướng vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của từng bộ, ngành trong Khối. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới...

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả các bộ, ngành trong Khối thi đua đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Các đơn vị trong Khối là những đơn vị đi đầu, nòng cốt trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Khối để tham mưu với Hội đồng TĐKT Trung ương nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TĐKT.

Đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị các đơn vị trong Khối quan tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động chung cho cả Khối như đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT, các hoạt động vì cộng đồng… Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vừa được Nhà nước phong tặng…

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Chính phủ và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị đã suy tôn Bộ Quốc phòng là Khối trưởng, Bộ Tư pháp là Khối phó Khối thi đua năm 2021.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành nội chính Trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả".

Phương Thanh