Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX
24/05/2018 - 15:49

TĐKT - Sáng 24/5, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 - 2023) đã khai mạc trọng thể.

Dự  Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT…

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân và 370 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng vạn cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động của Công đoàn Quân đội 5 năm tới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã có bước phát triển mới, toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội được nâng cao.

Tổ chức công đoàn các cấp được xây dựng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên coi trọng nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng.

Các cấp công đoàn trong quân đội đã chủ động, sáng tạo tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua của công đoàn phát động gắn với phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”. Hoạt động phối hợp với các Liên đoàn Lao động, tổ chức công đoàn địa phương được mở rộng, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Các hoạt động của công đoàn đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển đất nước. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động cả nước và toàn xã hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và chúc mừng sự trưởng thành, tiến bộ cùng những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng. Đồng thời, biểu dương cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong thời gian qua.

Thời gian tới, để xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân đội vững mạnh, phát huy hiệu quả hoạt động, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Công đoàn Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác, rèn luyện, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đồng thời, các cấp Công đoàn Quân đội cần chủ động xây dựng, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức, lao động quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt, học tập để công nhân, viên chức, lao động quốc phòng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương Thanh