Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) phát động phong trào thi đua năm 2021
15/03/2021 - 15:46

TĐKT - Sáng 15/3, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội) long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Tới dự Hội nghị, có: Phó Trưởng ban Ban Thi đua -  Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng. Về phía lãnh đạo huyện Phúc Thọ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện.

Năm 2020, diễn biến của dịch bệnh Covid - 19, dịch tả lợn Châu Phi cũng như các diễn biến bất thường của thời tiết đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện Phúc Thọ. Với tinh thần quyết liệt, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần sâu sát theo phương châm 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch thành phố và HĐND huyện giao. Nổi bật là đã tổ chức thành công Đại hội 360 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỳ đại hội được đánh giá là thành công nhất trong nhiều nhiệm kỳ trở lại đây.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng trao  “Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc” năm 2020 tặng các tập thể

Huyện triển khai thực hiện Đề án sáp nhập 4 xã để thành lập 2 xã mới Sen Phương và Xuân Đình; sáp nhập 31 thôn, cụm để thành lập 16 thôn, tổ dân phố mới tại 6 xã, thị trấn; thực hiện đổi tên 41 thôn, cụm tại 5 xã, thị trấn. Lĩnh vực phát triển kinh tế có nhiều khởi sắc, đã có 18/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong đó có các chỉ tiêu vượt cao so với các năm trước như: Thu ngân sách đạt 445 tỷ đồng, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản...), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu hút doanh nghiệp đầu tư tiếp tục được cải thiện; xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới; tập trung các nguồn lực để xây dựng các xã điển hình tiên tiến, kiểu mẫu gắn với thực hiện cuộc vận động 3 sạch. UBND các xã, thị trấn tổ chức làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn, các đường tranh bích họa, đường hoa làm điểm nhấn với tổng số 53,2km.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững.

“Để đạt được những kết quả đó, có sự quan tâm, sâu sát của thành phố; sự phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện Phúc Thọ.” -  Đồng chí Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Phúc Thọ khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Ghi nhận những nỗ lực đó, năm 2020, UBND huyện Phúc Thọ đã khen thưởng 746 tập thể, 2692 cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua thuộc các ngành, lĩnh vực. 6 tập thể được UBND TP Hà Nội tặng “Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc”; 20 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc"; 11 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 12 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt như: Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện một số dự án, giải ngân vốn đầu tư xây dựng công trình cơ bản còn chậm, tình hình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp còn xảy ra ở một số xã, việc xử lý còn chưa quyết liệt…

Trong năm 2021, huyện Phúc Thọ xác định, sẽ phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp trong năm qua. 

Thứ nhất, thi đua thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; mỗi phòng ban, ngành, đơn vị, xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tuần, tháng, quý đến từng cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức triển khai thực hiện để nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Thứ hai, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận và xử lý văn bản trên phần mềm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị cần nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ công tác, ngoài việc được phân công phụ trách một số lĩnh vực còn phải trực tiếp đảm nhiệm những việc khó, phức tạp như một công chức chuyên môn và được cụ thể hóa trong quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, phát triển các chuỗi liên kết; thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo nguồn thu ngân sách bền vững.

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ tư, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thành phố và Huyện ủy đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; triển khai thực hiện 6 chương trình công tác của Huyện ủy. Chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ năm, tập trung hoàn thành quy hoạch vùng huyện; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn sinh thái và các quy hoạch chi tiết khác đảm bảo tính liên kết, đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu đất công ích, xử lý vi phạm đất đai theo kế hoạch được duyệt, không để phát sinh vi phạm mới. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng phương án khai thác hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn. 

Thứ sáu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy giá trị cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường thành khát vọng vươn lên của cán bộ, nhân dân Phúc Thọ quyết tâm xây dựng huyện Nông thôn mới điển hình tiên tiến”; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “3 sạch”, nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh, cụm dân cư kiểu mẫu, cánh đồng xanh, sạch, đẹp. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ của nhân dân.

Thứ bảy, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc còn tồn đọng lâu năm; giải quyết các kiến nghị của nhân dân tại hội nghị đối thoại và các kỳ tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Mai Thảo - Thanh Huyền