Họp báo Đại hội đại biểu người công giáo Thủ đô
01/12/2017 - 16:04

TĐKT - Chiều 1/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017–2022.

Theo đó, với chủ đề “Hiệp thông, đồng hành và chia sẻ”, đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 11 – 12/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế.

Quang cảnh họp báo

Tham dự Đại hội lần này có hơn 550 đại biểu, trong đó có 352 đại biểu chính thức được suy cử từ các quận, huyện, thị xã thay mặt cho phong trào thi đua yêu nước của 193.000 người công giáo sinh sống trong 53 Xứ và gần 400 Họ đạo thuộc 3 giáo phận Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh.

Đại hội có nhiệm vụ thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI (2012 -2017) nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng chương trình công tác của nhiệm kỳ 2017 – 2020 cho phù hợp và hiệu quả hơn đáp ứng với yêu cầu Thủ đô cũng như phong trào thi đua yêu nước của người công giáo TP Hà Nội.

Đại hội cũng có nhiệm vụ suy cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 990 thành viên trong đó có Ban Thường trực gồm 9 vị có đủ sức khỏe, phẩm chất, khả năng tập hợp và hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của người công giáo Thủ đô trong 5 năm tới.

Đại hội cũng suy cử Đoàn đại biểu người công giáo Thủ đô tham dự Đại hội VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Ngoài ra, Đại hội là dịp để biểu dương những cá nhân, tập thể xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước nơi người công giáo Thủ đô, nghe một số tham luận bổ sung cho bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội cũng như thông qua bản kiểm điểm của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội nhiệm kỳ VI (2012 – 2017).

Những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ tổ chức tập hợp, hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của người công giáo. Tiêu biểu là phong trào “Mỗi người công giáo Thủ đô là một công dân tốt”; “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”..

Mai Thảo