Học viện Cảnh sát nhân dân: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
26/05/2020 - 16:09

TĐKT - Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc.

Học viện CSND biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Học viện có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Các phong trào thi đua đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Học viện xứng đáng là trường đại học trọng điểm của ngành công an. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng, đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt công tác của Học viện.

Học viện đã làm tốt công tác động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, chiến sĩ tự giác tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc việc “nêu gương”, “tự soi, tự sửa”; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng để đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua. Những phong trào thi đua luôn được Nhà trường kế thừa, phát triển sâu rộng và thật sự trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên về mọi mặt; qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành khen thưởng.

Phong trào thi đua trong toàn Học viện đã được gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học, công tác tham mưu, hậu cần, tài chính, phục vụ, công tác hợp tác quốc tế, công tác giáo dục quản lý học viên, công tác tình nguyện, tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng...

Các phong trào thi đua, dạy tốt, rèn luyện tốt trong Học viện được đẩy mạnh với 2 đột phá là: Gắn đào tạo với thực tiễn và mở rộng quan hệ quốc tế về giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, Học viện CSND được đánh giá là một trong những trường đứng đầu phong trào thi đua dạy giỏi cấp Bộ. Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, Học viện đã có 886 lượt giáo viên tham gia phong trào dạy giỏi, 60 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 215 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2018 - 2019, Đoàn Học viện CSND tham dự Hội thi giảng viên cấp Bộ các học viện, trường đại học công an nhân dân đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhất lĩnh vực nghiệp vụ và giải nhất lĩnh vực tiếng Anh; giải cá nhân có 2 giải nhất, 9 giải nhì và 4 giải ba.

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối cán bộ, giảng viên, học viên cũng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2014 đến nay, Học viện đã triển khai 288 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 5 đề tài cấp Nhà nước, 31 đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức nghiệm thu 8 tổng tập nghiệp vụ của các chuyên ngành với 53 cuốn. Nhiều hội thảo khoa học cấp Bộ, cấp Học viện đã được tổ chức thành công tại Học viện, được các cấp đánh giá cao.

Công tác tham mưu, hậu cần, tài chính, phục vụ đã chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất, xây dựng chương trình công tác của Học viện trong các năm học, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ hoạt động trong nhà trường.

Công tác hợp tác quốc tế của Học viện đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của một trung tâm nghiên cứu, giáo dục và đào tạo hàng đầu của Bộ Công an; là một trong những hoạt động quan trọng tạo ra sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng Học viện CSND trở thành trường đại học chuẩn quốc gia, là một trong những trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực ASEAN.

Công tác giáo dục, quản lý học viên của Học viện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thường xuyên nghiên cứu đổi mới mô hình, cơ chế quản lý, giáo dục học viên theo hướng gắn với Khoa chuyên ngành. Tỷ lệ phân loại học viên đạt yêu cầu trên 99%, trong đó tỷ lệ học viên đạt Xuất sắc, Giỏi, Khá đều đạt trên 80%. Tổng kết các phong trào thi đua của học viên giai đoạn 2015 - 2020 đã có 8.382 học viên được khen thưởng, trong đó cấp Bộ Công an 119 học viên, cấp Tổng cục 248 học viên, cấp Học viện 3.010 học viên, cơ quan khác khen 5.005 học viên…

Ngoài ra, Học viện CSND được xem là một trong những đơn vị đi đầu về phong trào tình nguyện, tình nghĩa, hiến máu tình nguyện; nhiều hoạt động đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, Học viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Munisarath-phoan của Chính phủ Hoàng gia Campuchia; được Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen về thành tích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Công an và thành tích 5 năm công tác phát triển lý luận cảnh sát.

Học viện CSND cũng là đơn vị luôn được Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao và ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua hàng năm: Năm học 2014 - 2015, Học viện đạt “Cờ Thi đua Bộ Công an”; 2015 - 2016 đạt “Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”; năm học 2016 - 2017 đạt “Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ”; năm học 2017 - 2018 đạt “Bằng khen của Bộ Công an”; năm học 2018 - 2019 đạt “Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên Học viện sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung trong phong trào thi đua; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân lần thứ XVII.

Minh Phương