Học tập tư tưởng của Hồ Chủ tịch trong đạo đức công vụ
20/05/2020 - 10:30

TĐKT - Chiều 19/5, tại Hà Nội, Ban chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm và Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) "Tư tưởng của Hồ Chủ tịch trong đạo đức công vụ". Chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ tổ chức.

Ban Chấp hành Chi đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề

Đây một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV.

Đây đồng thời là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ nói chung và đoàn viên, thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nói riêng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tiêu biểu.

Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Cuộc thi dành cho tất cả đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ, được tổ chức từ ngày 20/5/2020 đến ngày 20/6/2020 bằng hình thức trực tuyến.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã chia sẻ với các bạn đoàn viên, thanh niên về các vấn đề: Tinh thần tư tưởng, con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng của Bác đối với thế hệ trẻ; tư tưởng của Bác về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; xây dựng đạo đức công vụ, Đề án văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chia sẻ về tư tưởng của Hồ Chủ tịch trong đạo đức công vụ

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém” bởi vậy, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản mà người cán bộ, công chức nhà nước cần phấn đấu đó là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, yêu thương con người, sống có nghĩa có tình, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, thi hành công vụ có sáng tạo, chấp hành nghiêm kỷ luật, có ý chí phấn đấu, có tinh thần đoàn kết, thân ái, hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng. Người cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, phải trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, “phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”, “việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh”.

Để nền hành chính nhà nước vững mạnh chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động có hiệu lực hiệu quả mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cần lấy tấm gương hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm khuôn mẫu để học tập, rèn luyện và phấn đấu và phải luôn nhớ rằng mình là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân trong hoạt động công vụ, luôn phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

Phương Linh