Hòa Bình: Đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua, công tác khen thưởng
21/01/2021 - 21:02

TĐKT - Chiều 21/1, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Tới dự, có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phụ trách Đảng bộ tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố...

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2020, Hòa Bình đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020".

Với sự thống nhất cao, phong trào thi đua đã được các cấp, ngành hưởng ứng tích cực, có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 3,8%. Thu nhập GRDP bình quân đầu người ước đạt 64,5 triệu đồng/người/năm, vượt so với nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Toàn tỉnh có thêm 5 xã về đích nông thôn mới, đạt 100% nghị quyết HĐND tỉnh giao. An sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 8,56%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển mới, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu cả nhiệm kỳ đề ra. Thời gian tới các cấp, ngành cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát động phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú; trong đó, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế.

Phong trào thi đua phải bứt phá với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt kết quả cao hơn. Các đơn vị phải phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, để thúc đẩy phong trào thi đua; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua có đức, có tài, làm tốt công tác dân vận, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã phát động phong trào thi đua năm 2021, với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó có các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%, GRDP bình quân đầu người 69,7 triệu đồng; thành lập mới 435 doanh nghiệp, hợp tác xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.070 tỷ đồng.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 2 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 31 tập thể đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình.

Tuyết Anh