Hải Phòng: Đổi mới thi đua, tạo đà tăng trưởng
06/07/2021 - 10:11

TĐKT - Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực để thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển (ảnh: Hoàng Minh)

Tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bà Vũ Thị Hương, Trưởng Ban TĐKT thành phố Hải Phòng cho biết: Ngay từ đầu năm, thành phố đã tổ chức Hội nghị và phát động thi đua triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng từng bước đi vào nền nếp. Nội dung, hình thức các phong trào thi đua được đổi mới, hướng tới giải quyết các việc khó, việc mới của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, do vậy ngày càng đi vào thực chất, trở thành động lực phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Công tác bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn và thủ tục theo luật định; việc xét khen thưởng dựa trên cơ sở kết quả các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân. Nhờ đó, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực, biện pháp quan trọng tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và tầng lớp nhân dân, đã thực sự góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Từ kết quả các phong trào thi đua, thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn duy trì ở mức cao so với cả nước và các địa phương khác. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,22%, gấp gần 4 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 84.016 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh triển khai, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết năm 2020, thành phố đã có huyện Cát Hải được công nhận Huyện nông thôn mới; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đang thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại được tăng cường. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống còn 0,2%. Chất lượng giáo dục được giữ vững. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%...  

Bước sang năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố đã chủ động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo của thành phố nắm chắc tình hình, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sát sao công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các cấp độ, kịp thời xử lý ngay những vấn đề phát sinh. Từ đó, sớm khống chế dịch, thiết lập “trạng thái bình thường mới” để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội;  tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Có thể thấy, thông qua các phong trào thi đua, trong mọi hoàn cảnh, ý chí và sức sáng tạo, tinh thần quyết đoán, dám nghĩ dám làm của người dân thành phố Hải Phòng được trỗi dậy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội… Nhờ đó, Hải Phòng đã giành thắng lợi to lớn trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa ngăn chặn dịch Covid-19, vừa trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của thành phố, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, chủ đề Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và chủ đề hành động năm 2021 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với mục tiêu “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.”…

Phương Thanh