Gia Viễn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
06/11/2018 - 15:58

TĐKT - Hơn 2 năm qua, cùng với cả tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) đã tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan đơn vị.

Mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới của anh Lê Văn Tiên ở xóm 4, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn

Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉthị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp: Hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Bản tin Huyện ủy, Cổng thông tin điện tử huyện…

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm điểm tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, sau đó triển khai đồng bộ trong toàn huyện. Đến năm 2018, hoạt động này được bổ sung nội dung mới là biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đây được xem như nét đẹp văn hóa nơi công sở mỗi dịp đầu tuần, tạo hứng thú, phấn khởi cho 1 tuần làm việc hiệu quả… Tiêu biểu như Đảng bộ xã Gia Hòa có nhiều cách làm sáng tạo, vào dịp đầu tuần, các đồng chí cán bộ bán chuyên trách lên dự giao ban hay công dân có việc đến trụ sở đều được mời tham gia dự lễ chào cờ.

Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị mình để chủ động, sáng tạo trong xây dựng các chuẩn mực đạo đức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên “tự giác học trước”, “làm theo trước”, “chuẩn mực trước”.

Bám sát yêu cầu, hướng dẫn và tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay, tất cả các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt, triển khai các căn cứ và xây dựng chuẩn mực đến từng cán bộ, đảng viên, bổ sung vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tăng cường quán triệt, giáo dục và kiểm tra ngăn chặn kịp thời hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, ngày trực; xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên. Trong 2 năm qua các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộhuyện đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng, 54 đảng viên. Trong 2 năm qua các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ huyện đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng, 54 đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các cấp, các ngành công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết tại bộ phận 1 cửa của UBND các xã, thị trấn, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện tốt hơn kỷ luật, kỷ cương hành chính, gương mẫu về đạo đức lối sống.

Cùng với việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, Huyện ủy Gia Viễn cũng đã tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân như thực hiện giao ban cụm xã, nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri, chỉ đạo UBND huyện ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện.

Đồng thời, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cũng tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ đoàn các cấp trong huyện; chỉ đạo công an huyện, hội phụ nữ, các hội đồng giải phóng mặt bằng huyện tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Thông qua đó, nhiều vấn đề cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chưa rõ, chưa hiểu được giải đáp kịp thời. Những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được các cấp, các ngành tập trung giải quyết: Sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng điện phục vụ đời sống nhân dân, tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở các khu dân cư.

Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án bảo đảm quy trình, thủ tục để xây dựng Cụm công nghiệp Gia Vân, Cụm công nghiệp Gia Phú, Khu trung tâm hành chính huyện, mở rộng khu công nghiệp Gián Khẩu…

Với những cách làm nghiêm túc, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả và thiết thực, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Huyện ủy Gia Viễn đã giúp nâng cao ý thức rèn luyện, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Bảo Linh