Gia Lai: Huy động nguồn lực lớn đầu tư cho công tác giảm nghèo
09/11/2022 - 19:23

TĐKT - Ngày 9/11, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí: Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, đại diện Ban Dân tộc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, hưởng ứng nội dung phát động thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và phát động sâu rộng phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác huy động nguồn lực được các địa phương, các đoàn thể tích cực thực hiện, đã huy động được nguồn lực lớn để đầu tư cho công tác giảm nghèo. Bản thân người nghèo đã nỗ lực khắc phục các khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Đoàn Giám sát chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự họp tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được kịp thời phát hiện, nêu gương và khen thưởng góp phần quan trọng đẩy mạnh và nhân rộng phong trào thi đua ở từng cấp, từng ngành và toàn tỉnh.  Tiêu biểu là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các mô hình “3 trong 1”, “3 biết 2 hỗ trợ”, “Nói không với rau 2 luống”, “Nói không với lợn 2 chuồng”, mô hình “Nhóm tín dụng tiết kiệm”, “Nông hội sản xuất cà phê sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh…

Đoàn Giám sát làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh

Trên địa bàn của các địa phương cũng đã triển khai các mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện Chư Sê có các mô hình trồng chuối xuất khẩu, mít thái, bơ, cây dược liệu,... được người dân triển khai đã mang hiệu quả kinh tế cao và thu nhập ổn định. Huyện Mang Yang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 mô hình: Mô hình trồng mít ghép Thái Lan da xanh tại xã Đak Trôi, với 7 hộ/0,91 ha; mô hình trồng cây đương quy bằng hệ thống tưới tiết kiệm tại xã Kon Thụp, với 2 hộ/0,11 ha; mô hình trồng cây sầu riêng ghép bằng hệ thống tưới tiết kiệm tại xã Lơ Pang, với 2 hộ/0,7 ha.

Khảo sát mô hình sản xuất nấm sò và nấm linh chi của hộ gia đình ông bà Đặng Đình Tấn - Nguyễn Thị Hoài Phương, Khu phố 3, thị trấn Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai

Với sự tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân, trong những năm vừa qua, công tác giảm nghèo của tỉnh đạt được những kết quả nhất định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã góp phần giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa,… Nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo.

Khảo sát mô hình trồng dong riềng, kết hợp phát triển nông nghiệp và du lịch của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Chư păh, Gia Lai

Trong chương trình làm việc, Đoàn Giám sát đã khảo sát một số mô hình điển hình của tỉnh trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh là mô hình tiêu biểu về đóng góp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, có các phong trào, cuộc vận động nâng cao tay nghề, tăng năng suất, tạo việc làm, có cơ chế phúc lợi, tăng lương trước thời hạn, biện pháp khích lệ động viên và gắn kết người lao động (đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số) với công ty.

Khảo sát mô hình sản xuất của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

Đoàn cũng tới khảo sát các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả: Mô hình sản xuất nấm sò và nấm linh chi của hộ gia đình ông bà Đặng Đình Tấn - Nguyễn Thị Hoài Phương, Khu phố 3, thị trấn Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai; mô hình trồng dong riềng, kết hợp phát triển nông nghiệp và du lịch của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Chư păh, Gia Lai; mô hình hỗ trợ khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sản phẩm từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện.

Đoàn trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

Tại các buổi làm việc, Đoàn đi sâu tìm hiểu việc triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các cuộc vận động, các phong trào giúp làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo; trao đổi về các mô hình, cách thức phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và khen thưởng các điển hình, tấm gương tiêu biểu nhằm lan tỏa và nêu gương trong cộng đồng, xã hội về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Đoàn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong triển khai phong trào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích, gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương, cơ sở; tham mưu đề xuất Hướng dẫn khen thưởng của tỉnh và quan tâm phát hiện, kịp thời đề xuất khen thưởng các hộ sản xuất kinh doanh, người nông dân, người lao động trực tiếp có thành tích xứng đáng.

Nguyệt Hà