Định Hóa tích cực học tập và làm theo Bác
13/05/2020 - 15:28

TĐKT - Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, ý thức trách nhiệm và niềm tin của người dân được nâng lên. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, lan tỏa trong các phong trào thi đua.

 

Tích cực học tập và làm theo Bác, người dân Định Hóa hăng say lao động sản xuất

Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị 05, trong 4 năm qua, Huyện ủy Định Háa đã xây dựng nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm và phổ biến tới cấp cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký các nội dung học tập xây dựng kế hoạch làm theo gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện. Qua đó đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tác dụng tốt trong việc đổi mới nội dung, hình thức học tập, thu hút người nghe và mở rộng đối tượng học tập.

Sau 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập theo gương Bác theo chuyên đề gắn với việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch tu dưỡng của cá nhân với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị.

Việc tuyên truyền được triển khai rộng rãi trong nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện “làm theo” của cán bộ đảng viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung chuyên đề hàng năm trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết và các buổi nói chuyện thời sự; tuyên truyền thông qua việc tổ chức diễn đàn giao lưu, phổ biến kinh nghiệm…

Huyện ủy cũng triển khai nội dung chuyên đề trong hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và báo cáo viên định kỳ hàng tháng, Cuốn thông tin nội bộ…

Trong 4 năm qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện được gần 1.300 tin, bài, 230 chương trình truyền hình về học tập và làm theo Bác, 45 video clip tuyên truyền các sự kiện lớn của địa phương.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác với phong cách gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân, nói đi đôi với làm… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tiêu biểu trong trong lĩnh vực kinh tế có mô hình Hợp tác xã sản xuất nông sản sạch “ATK farm” của anh Hoàng Minh Lập, xã Phượng Tiến; hợp tác xã nông sản của đoàn viên Hoàng Minh Tịnh xã Bảo Cường…  hàng năm thu nhập trên 300 triệu đồng và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 7 đến 8 lao động tại địa phương.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo Bác, nhiều hộ dân ở các xã Tân Dương, Bảo Cường, Phú Đình... đã hiến hàng nghìn mét đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Huyện ủy Định Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW; tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu, nỗ lực không ngừng cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; góp phần xây dựng quê hương Định Hóa ngày càng khởi sắc.

Bảo Linh