Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc trong toàn quân
09/05/2018 - 16:27

TĐKT - Ngày 9/5, tại Quân chủng Phòng không - Không quân (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai xây dựng điểm Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc toàn quân giai đoạn 2016 - 2021.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Lữ đoàn Thông tin 26, Nhà máy A31 - Cục Kỹ thuật (Quân chủng Phòng không - Không quân) và Tổng công ty mạng lưới Viettel, Viettel Hà Nội (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) là 4 đơn vị được chọn làm điểm xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc toàn quân.

Sau 1 năm triển khai xây dựng điểm, cơ quan chính trị các đơn vị đã bám sát các nội dung, chỉ tiêu hướng dẫn của Ban Phụ nữ Quân đội để đề ra nội dung, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể, sát với tình hình nhiệm vụ thực tế của đơn vị.

100% đơn vị trong toàn quân có Hội phụ nữ đã triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội đạt tiêu chí "Bốn tốt".

Từ các nội dung phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội, của đơn vị, Ban chấp hành Hội phụ nữ đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ đạo xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù đơn vị và loại hình tổ chức Hội Phụ nữ.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, hỗ trợ về mọi mặt cho các hoạt động của hội phụ nữ; đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, quan tâm bồi dưỡng cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ Hội được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hoạt động của tổ chức Hội ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Đặc biệt, đã bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hội tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các mô hình, điển hình mới trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Kết quả triển khai xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang. Sau 1 năm, 100% hội viên, phụ nữ đăng ký phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua năm 2017; đã có 97,2% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào và đạt danh hiệu Hội viên tiên tiến, trong đó, 52,5% đạt danh hiệu Hội viên xuất sắc.

100% Hội phụ nữ trong toàn quân tiếp tục duy trì, mở rộng phong trào Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn, Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Phụ nữ làm kinh tế giỏi. Tỷ lệ hội viên tham gia hoạt động tiết kiệm đạt hơn 90%, thu hút hơn 3000 đồng chí nam giới trong các đơn vị tham gia. Tính đến tháng 12/2017, tổng số tiền tiết kiệm được là 90 tỷ đồng, giúp đỡ được 27.790 lượt hội viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới đã thu hút 92.525 hội viên phụ nữ tích cực tham gia, đóng góp hơn 14000 ngày công cải tạo môi trường và hệ thống đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm sạch môi trường sau bão, lũ, thiên tai..., xây dựng 39 Mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn...

Qua bình xét, phân tích chất lượng tổ chức Hội trong toàn quân (từ tháng 3/2017 - 3/2018), đã có 92,5% Hội phụ nữ đạt Vững mạnh (vượt 2,5% so với chỉ tiêu đầu năm 2017), trong đó, 53% đạt Vững mạnh xuất sắc (vượt 3% so với chỉ tiêu đầu năm 2017).

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận những kết quả nổi bật của Phụ nữ Quân đội và các đơn vị trong 1 năm triển khai xây dựng mô hình điểm. Đồng thời lưu ý thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ Quân đội cần rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu, biện pháp của chương trình, bổ sung cho hoàn chỉnh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc, tiến tới triển khai nhân rộng trong toàn quân.

Cùng với đó, Phụ nữ Quân đội cần làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm, đặc biệt tính gương mẫu của cán bộ Hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai, xây dựng mô hình hay, cách làm sáng tạo. Các phong trào thi đua được phát động phải thiết thực, bám nắm yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, có tính thời sự...

Phương Thanh