Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương lần thứ XXVI
24/06/2020 - 19:20

TĐKT - Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 23 - 24/6, tại Hà Nội, với chủ đề "Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban Đối ngoại Trung ương". Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ cơ quan; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa XXVI; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ cơ quan dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, với khoảng 120 đảng viên có mặt trong nước trên tổng số 165 cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đã luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, tâm huyết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXV.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập cơ quan, tổ chức thành công nhiều chuyến thăm nước ngoài quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; phối hợp hiệu quả với các cơ quan tham mưu kịp thời đề xuất nhiều chủ trương, đối sách quan trọng về đối ngoại của Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đầu mối chủ trì quan hệ đối ngoại trên kênh đảng và thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân.

Trong đó, công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, đề xuất trong nhiệm kỳ qua tiếp tục gia tăng về khối lượng và nâng cao về chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng cao, có đổi mới trong cách làm, đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã tham mưu xây dựng, báo cáo lãnh đạo nhiều đề án, văn bản quan trọng về đối ngoại.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập thể và nhiều cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Nổi bật là: Ban Đối ngoại Trung ương được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2019); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2017); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015); Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào và Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Nhà nước Campuchia (năm 2019). Đảng bộ cơ quan liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; năm 2015 được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương ghi nhận, chúc mừng những thành tích Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định, đồng chí đề nghị Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương cần lãnh đạo đảng viên, cán bộ, quan tâm hơn nữa tới công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, củng cố sức mạnh tập thể để huy động tinh thần cộng đồng trách nhiệm của từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đảng bộ cơ quan.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng trên toàn diện các lĩnh vực, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương ngày càng cao cả về khối lượng và chất lượng. Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử 70 vẻ vang, trở thành đầu mối tham mưu chiến lược trong từng quyết sách quan trọng về đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đồng thời là đầu mối chủ lực trong triển khai quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy chiều sâu quan hệ của Đảng ta với các đảng chính trị và nhân dân tiến bộ trên thế giới, tạo cục diện thuận lợi phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao,  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương; đánh giá cao hiệu quả các mặt công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức các hoạt động đối ngoại, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường hiệu quả quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, góp phần đắc vào sự nghiệp bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng cao uy tín và vị thế của Đảng và Nhà nước trên trường quốc tế.

Để bộ máy lãnh đạo cơ quan đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Quang Thao đề nghị đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn về đạo đức, năng lực, trình độ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng tập thể cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 3 đồng chí đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Phương Thanh