Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm
07/08/2022 - 20:39

TĐKT - Sáng 5/8, tại Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đất nước thực hiện mở cửa trong điều kiện bình thường mới; các thành phố đối mặt với những hệ quả tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, khó khăn do sự bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới, nhất là căng thẳng địa chính trị - kinh tế tại khu vực Đông Âu khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và phục hồi, phát triển kinh tế...

Trong bối cảnh đó, thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân 5 thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 5 thành phố bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng thành phố, để phát động và triển khai thực hiện sâu rộng nhiều phong trào thi đua đi vào thực tiễn, có giá trị thiết thực đối với cuộc sống của nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, 5 thành phố trong cụm cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó trong từng ngành, lĩnh vực của tỉnh như: TP Hà Nội với phong trào thi đua đẩy mạnh Cải cách hành chính,phong trào Sáng kiến sáng tạo Thủ đô; phong trào “Người tốt, việc tốt”...; TP Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp - lập nghiệp”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Chính quyền số, chuyển đổi số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”…; thành phố Đà Nẵng với phong trào thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao cho các các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện,  “Thực hiện công tác đầu tư xây dựng, đền bù giải toả, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực”…

Qua việc tổ chức các phong trào thi đua, vai trò của cấp ủy được thể hiện ngày càng rõ nét, mục tiêu thi đua cụ thể, việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiên tiến, vì vậy đã động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất.

6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố đều tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt trên 488.820 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu, tổng doanh thu du lịch của cả 5 thành phố đều tăng. Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì, cải thiện, nâng cao, Công tác đối ngoại được tăng cường; quốc phòng - an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác khen thưởng trong Cụm cơ bản đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; đã chú ý khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng người trực tiếp lao động, tập thể lao động nhỏ, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các thành phố đã khen thưởng 25.974 tập thể, cá nhân, cụ thể: Cờ thi đua của UBND thành phố: 890 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 3001 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 117 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố: 21.966 tập thể, cá nhân. Kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho: 471 tập thể, cá nhân, cụ thể: Tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 mẹ; Cờ thi đua của Chính phủ cho 46 tập thể; Huân chương các loại cho 77 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 341 tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022, thảo luận, trao đổi và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đi tới thống nhất chương trình công tác trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm.

Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Cụm thi đua 5 thành phố có đề nghị Chính phủ: Sau khi Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng thay thế Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sớm trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành để các bộ, ban, ngành, địa phương kịp thời triển khai thực hiện; chỉ đạo việc tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh là tổ chức tương đương Chi cục, thống nhất trong phạm vi cả nước.

Đối với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cụm thi đua 5 thành phố có đề nghị: Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng, đề nghị xem xét kéo dài thời hạn phải trả lời lên 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện) để các địa phương có thời gian thẩm định, lấy thông tin từ các đơn vị liên quan để có cơ sở hiệp y khen thưởng. Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm giúp việc triển khai ở các tỉnh, thành được thống nhất...

Các địa phương trao tặng quà lưu niệm tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị 5 thành phố trực thuộc Trung ương cần quán triệt sâu sắc, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không".

Theo Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, trong tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước cần chú ý toàn diện các vấn đề, giải quyết hài hòa mối quan hệ: “Ổn định phát triển; kế thừa và đổi mới; mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội; nơi thuận lợi với nơi khó khăn; thành tích của tập thể và thành tích của cá nhân”.

Đặc biệt trong thực tiễn hiện nay, cần chú ý một số vấn đề mới phát sinh như: Tâm lý xã hội, sức khỏe tinh thần của cá nhân sau đại dịch Covid-19; chú ý tới những sự việc gây bức xúc tới một cá nhân; phải lấy người dân là chủ thể, là trọng tâm và là động lực để phục vụ. Nhất định không coi thường một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng.

“Cụm thi đua cần tăng cường hơn nữa công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Mai Thảo