Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thi đua thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan
21/08/2020 - 11:09

TĐKT - Năm 2020, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (HQTP) đã thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, đặc biệt triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và minh bạch thông tin hoạt động.

Khai trương Đề án tạo thuận lợi thương mại tại cảng Cát Lái

Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng cho biết, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Cục Hải quan thành phố (HQTP) đã góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, góp phần thực hiện mục tiêu cắt giảm 70% thời gian thông quan của Cục HQTP, minh bạch hóa các khâu nghiệp vụ, giảm thiểu các tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC ở các Đội nghiệp vụ.

Từ thực tiễn công việc, đơn vị đã đúc kết một số kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành không những cho năm 2019 mà còn cho những năm tiếp theo. Hệ thống quản trị hải quan tập trung (HCAS) đã giúp đơn vị gia tăng hiệu quả quản lý nội bộ nhờ khả năng theo dõi, giám sát, đôn đốc nhắc nhở tiến độ công việc, thời gian thực hiện, đánh giá được năng lực giải quyết công việc.

Cụ thể, thông qua hệ thống Hệ thống HCAS, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình phòng họp không giấy, giảm tối đa văn bản giấy tờ, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp và tiết kiệm chi phí. Hệ thống cũng giúp lãnh đạo đơn vị, thủ trưởng các phòng ban quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; thường xuyên thực hiện rà soát các vướng mắc, tồn đọng để xử lý và kiến nghị cấp trên để xử lý dứt điểm. Số lượng công việc vướng mắc tồn đọng giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ đơn vị kiện toàn, thành lập mới các tổ chuyên môn và các tổ công tác khác giúp việc cho lãnh đạo cục rất hiệu quả. Cụ thể, các tổ chuyên môn nghiệp vụ tập hợp những công chức có chuyên môn nghiệp vụ giỏi và nhiều kinh nghiệm theo từng lĩnh vực, giúp tham mưu, xử lý nhanh chóng và có hiệu quả, nhất quán, tránh được trường hợp mỗi đơn vị xử lý theo mỗi hướng khác nhau gây bức xúc cho doanh nghiệp. Còn đối với các tổ công tác khác, công việc cũng được chuyên môn hóa đến từng công chức, mỗi người một việc tránh, được sự lúng túng trong công tác chuẩn bị, hậu cần...

Có thể nói, công tác cải cách, hiện đại hóa Hải quan của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tăng tốc triển khai thực hiện hoàn thành hiệu quả, chất lượng các mục tiêu chiến lược cải cách, hiện đại hoá đã đề ra tại Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 theo Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1614/QĐ-BTC ngày 19/7/2016; kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 332/QĐ-TCHQ ngày 17/02/2017 của Tổng cục Hải quan. Đặc biệt, sẽ tập trung vào 7 nhóm nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, Hệ thống Hải quan tự động (VASSCM) và các chương trình vệ tinh hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ theo phương thức quản lý hiện đại, tập trung; thanh toán điện tử (e-Payment), cấp phép tự động (e-Permit), C/O điện tử (e-C/O).

Thứ hai, rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan tại các đơn vị, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi kịp thời các thủ tục hành chính không còn phù hợp, cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ ba, tăng cường công tác phân tích, đánh giá rủi ro, theo đó chỉ áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra đối với những doanh nghiệp, lô hàng có rủi ro cao, tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật.

Thứ tư, xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại dựa trên mô hình thủ tục hải quan điện tử; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục tổ chức thi đánh giá năng lực cán bộ, công chức thường xuyên, định kỳ làm cơ sở để bố trí vị trí việc làm; sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của dây chuyền thủ tục; nghiêm túc thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TCHQ, ngày 02/02/2017 của Tổng cục Hải quan (TCHQ) về việc ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ, ngày 26/9/2018 của TCHQ.

Thứ năm, nâng cao chất lượng quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp trong thực hiện cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hải quan và tổ chức hội nghị doanh nghiệp với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan Hải quan là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển” theo Kế hoạch số 77/KH-HQHCM, ngày 4/1/2019 của Cục HQTP. Cụ thể, năm 2019 Cục HQTP đã tổ chức/phối hợp tổ chức 11 hội nghị đối thoại lớn với doanh nghiệp, thu hút trên 1.100 doanh nghiệp, giải đáp trên 250 câu hỏi vướng mắc

Thứ sáu, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã có Quyết định 2318/QĐ-HQHCM phê duyệt ban hành “Đề án phát triển hệ thống logistics, chống ùn tắc tại cảng Cát Lái”. Đây là Đề án tạo thuận lợi thương mại rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí đi lại cho doanh nghiệp thông qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động logistics đối với hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Cát Lái, góp phần giảm ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với quá trình thực hiện thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa tại cảng, đảm bảo nuôi dưỡng và làm tăng nguồn thu nộp ngân sách trên địa bàn.

Thứ bảy, xây dựng các giải pháp tích hợp đáp ứng các chức năng quản lý, yêu cầu nghiệp vụ và thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo hướng xử lý dữ liệu điện tử tập trung trên mô hình kiến trúc theo hướng dịch vụ. Cụ thể, năm 2019, Cục HQTP đã triển khai Đề án Hệ thống quản trị Hải quan TP Hồ Chí Minh (HCAS). Hệ thống chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2019 hỗ trợ cán bộ, công chức các đơn vị trên toàn Cục tác nghiệp, thực thi nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi.

Công tác cải cách hành chính trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả quản lý. Việc hiện đại hóa hải quan thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại, tiên tiến giúp làm giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thiểu tiếp xúc, sự can thiệp thủ công của công chức hải quan, hạn chế phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ, tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hồng Thiết