Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018
03/10/2018 - 16:16

TĐKT- Ngay từ đầu năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thi đua triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề thu ngân sách nhà nước năm 2018 mà Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và địa phương giao.

  Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Nhuận cho biết, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm cũng như các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đặc biệt là việc thực hiện 4 chỉ tiêu tăng trưởng về số doanh nghiệp, tờ khai, kim ngạch, số thu ngân sách nhà nước và 7 chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

Hơn hết, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn quản lý.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Mặc dù khối lượng công việc ngày càng tăng, biên chế giảm so với những năm trước đây nhưng nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sự nỗ lực, phấn đấu của công chức, người lao động trong toàn Cục, đơn vị đã khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được  nhiều kết quả nổi bật.

Kết quả, Cục  đã triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo lộ trình chung của ngành; duy trì, triển khai thông suốt, hiệu quả hệ thống VNACC\VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, toàn Cục đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với 1.306 bộ hồ sơ; đăng ký, thông quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS cho 15.349 tờ khai điện tử. Ban hành và triển khai 8 kế hoạch về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhờ Cục làm tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan nên số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục, nộp tờ khai tăng hơn những năm trước.

Cụ thể, tổng số doanh nghiệp đã tham gia thủ tục là 218 doanh nghiệp.

Tổng số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu:  Tháng 07 phát sinh 148 doanh nghiệp; lũy kế 7 tháng: 225 doanh nghiệp, đạt 90 % chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số doanh nghiệp mới tham gia xuất nhập khẩu: Tháng 7 phát sinh 5 doanh nghiệp; lũy kế 7 tháng: 55 doanh nghiệp, tăng 23 doanh nghiệp  (+71,9%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu: Tháng 07 phát sinh 1.440 tờ khai; lũy kế 07 tháng: 9.878 tờ khai, bằng 58,5 % chỉ tiêu Nghị quyết; tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Số lượng tờ khai bổ sung trong tháng 7/2018 phát sinh 111 bộ; lũy kế 7 tháng là 946 bộ tờ khai, giảm 87 bộ tờ khai (-8,42%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp mới: Tháng 7 phát sinh 111 tờ khai, lũy kế 7 tháng đạt 425 tờ khai, tăng 291 tờ khai (+217,16%) so với cùng kỳ năm 2017.  

Ngoài ra, tính đến hết ngày 31/7/2018 đã giải ngân được 17,49 tỷ đồng, đạt 50,56% dự toán (34,59 tỷ đồng); trong đó: Kinh phí giao tự chủ là 17,03 tỷ đồng, đạt 51,51% dự toán (33,05 tỷ đồng); kinh phí Tổng cục Hải quan quản lý 0,46 tỷ đồng, đạt 30,29% dự toán (1,54 tỷ đồng).

Cùng với đó, trong 7 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu tăng trưởng đều đạt tỷ lệ Nghị quyết giao ở mức cao và tăng cao so với cùng kỳ năm 2017, trong đó đặc biệt chỉ tiêu thu NNSN tăng 66,7%. Tuy vậy, hai chỉ tiêu tăng trưởng về tờ khai và kim ngạch đạt tỷ lệ ở mức trung bình từ 58% đến 60%. Do vậy, để 4 chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đã đề ra thì trong thời gian tới phải tăng cường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Nhuận nhấn mạnh, Cục Hải quan sắp tới cũng sẽ triển khai đến các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và đo giải phóng hàng năm 2018. Đồng thời triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP…

Ngoài ra, công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu cũng đã được Cục Hải quan chú trọng:  Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và toàn Cục. Cùng với đó, Cục đã thực hiện giao bổ sung chỉ tiêu thu thuế cho Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột và hỗ trợ cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Phát huy những thành tích đã đạt được, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và địa phương giao, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; duy trì, vận hành ổn định, thống suốt Hệ thống VNACCS/VCIS.

Thứ hai, phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp theo lộ trình và kế hoạch của ngành Hải quan, nâng cao ý thức pháp luật và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Thứ ba, tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật về thuế, quản lý thuế chặt chẽ, rà soát nắm chắc các doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm làm căn cứ thu thuế, xây dựng và áp dụng các giải pháp phòng, chống thất thu, nợ đọng thuế.

Cuối cùng là tăng cường công tác kiểm tra thông quan, thanh tra chuyên ngành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Bảo Hân