Công tác cải cách hành chính của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đạt nhiều kết quả đáng khích lệ
02/07/2018 - 10:25

TĐKT - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia BHXH, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý của ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu tổ công tác cải cách TTHC của ngành, các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương cần chủ động khắc phục những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm, đơn giản các TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; tích cực huy động dịch vụ công và nâng cao chất lượng thực thi đạo đức công vụ.

http://baobaohiemxahoi.vn/media/articles/images/vanman/06.2018/978e02da-7a12-4dc4-9e8a-c4f06ee51fd1.jpg

Cải cách thủ tục hành chính một cửa

Cụ thể, về công tác giao dịch điện tử, các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương thực hiện đầy đủ các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam và các văn bản liên quan khác.

 Về công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, BHXH Việt Nam giao Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH chủ trì, Vụ Pháp chế phối hợp, thống nhất với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sớm tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu điện, đáp ứng yêu cầu “một cửa” của cơ quan BHXH, thực hiện hiệu quả mục tiêu hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), giảm tải công việc cho cơ quan BHXH.

Ngoài ra, BHXH tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cải cách TTHC tại BHXH địa phương, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH tại các đơn vị SDLĐ. Tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời xử lý vi phạm và khen thưởng thành tích tập thể, cá nhân trong công tác cải cách TTHC.

Hồng Thiết