Công đoàn Yên Mô (Ninh Bình): Sôi nổi các phong trào thi đua
11/05/2018 - 15:33

TĐKT - Bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, những năm qua, Công đoàn huyện Yên Mô đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực phối hợp chuyên môn thực hiện có hiệu quả các hoạt động, góp phần thiết thực bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

Công nhân Nhà máy gạch Mai Sơn (Yên Mô) hăng hái lao động, sản xuất

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn huyện Yên Mô được triển khai thực hiện sôi nổi, trở thành phong trào thường xuyên của các cấp công đoàn, qua đó khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực, phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong đó, tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc"; phong trào “Xanh- sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được các CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia.  Hàng năm, có trên 95% công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện 20 đề tài và hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm.

5 năm qua đã có 3 công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương. CNVCLĐ đã có 12 đề tài, 158 sáng kiến làm lợi trên 900 triệu đồng; 5 đoàn viên công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 38 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và cán bộ Công đoàn các cấp được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Hàng năm, có trên 60% CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 10-15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

Bên cạnh đó, phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH- HĐH) nông nghiệp và phát triển nông thôn”, xây dựng nông thôn mới đã được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tham gia với Ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương. Đồng thời, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp để tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động”; tổ chức 195 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật… Tuyên truyền, vận động Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Toàn Thành trao tặng 10 xe môi trường trị giá 45 triệu đồng cho UBND xã Yên Nhân hưởng ứng Chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cùng với đó, các công đoàn cơ sở xã đã cùng với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, vận động hiến đất, góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia làm đường giao thông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng ngành nghề, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hộ gia đình, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Với phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển, các cấp Công đoàn đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn, chủ sử dụng lao động tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, bậc thợ, khuyến khích phát huy tài năng, nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Hàng năm, đã có trên 530 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị từ trung cấp đến đại học; trên 20% công nhân được học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, bậc thợ.

Có thể thấy, các phong trào thi đua yêu n­ước đã phát huy đư­ợc các nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo và ý chí tự lực, tự cư­ờng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện Yên Mô. Phát huy đ­ược tính năng động, sáng tạo, trình độ, năng lực, trí tuệ của mỗi ng­ười lao động để rèn luyện, cống hiến, làm giàu cho quê h­ương, đất nư­ớc. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn huyện Yên Mô trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tùng Chi