Công đoàn Viên chức TP Hà Nội tiếp tục một nhiệm kỳ hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn
26/01/2018 - 14:35

TĐKT - Đại hội Công đoàn Viên chức TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa thành công tốt đẹp. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố khóa IV Đặng Thị Phương Hoa tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố khóa V nhiệm kỳ 2018-2023.

Công đoàn Viên chức thành phố là đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống Công đoàn Thủ đô. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức thành phố là những cán bộ có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn cao.

5 năm qua, cùng với đất nước, Thủ đô, phong trào cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn Viên chức thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm của ban giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Viên chức thành phố đã vượt qua khó khăn, thử thách, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa IV đề ra.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng chúc mừng Đại hội Công đoàn Viên chức TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

Các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động của Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Viên chức Việt Nam và chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra trong từng năm.

Các cấp Công đoàn Viên chức thành phố đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua việc phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Tham gia xây dựng Quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất. Hưởng ứng, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện đạt nhiều kết quả.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp Công đoàn Viên chức thành phố quan tâm, chú trọng với nhiều hình thức đa dạng và nội dung phong phú. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công đoàn Viên chức thành phố đã củng cố kịp thời bộ máy hoạt động của công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chú trọng đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn.

Thông qua các hoạt động, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, động viên đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được, năm 2016, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và liên tục được đánh giá là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND TP Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2023, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội xác định sẽ phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhận rõ những thách thức, khó khăn; tập trung thực hiện mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, tăng cường đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tuyên truyền vận động giáo dục đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện có hiệu quả việc tham gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, Công đoàn Viên chức thành phố đã xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp với 10 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, Công đoàn Viên chức thành phố phấn đấu sẽ có 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn các cấp.

100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; 75% doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% doanh nghiệp ký kết và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể.

 Hằng năm, 100% công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 75% trở lên cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”, “Người tốt, việc tốt”; 85 - 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến, trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động, lấy công đoàn cơ sở là trọng tâm để thực hiện nghị quyết, với phương châm: “Vì lợi ích đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của Thủ đô, vì việc làm và đời sống của người lao động”.

Cùng với chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, coi đây là vấn đề gốc, vấn đề cốt lõi trong hoạt động của các cấp công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố cần nhận định một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn của Thủ đô, đất nước, khu vực và quốc tế, nhất là việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hoạt động công đoàn, đời sống của công nhân, viên chức, lao động.

Trên cơ sở đó, làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của công nhân, viên chức, người lao động; làm tốt việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật để công nhân lao động có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, giữ vững được việc làm và tăng thu nhập…

Mai Thảo