Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018
26/01/2018 - 10:52

TĐKT – Năm 2017, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn bám sát tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và thực hiện tốt các chương trình công tác đề ra. Vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, luôn có mặt và đóng góp to lớn vào những thành tựu chung trong năm của Tập đoàn.

Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân cho biết: Công đoàn TKV bao gồm 74 đơn vị là các công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, với hơn 100.000 đoàn viên và CNVCLĐ.

Với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từ cơ sở, năm 2017, hoạt động công đoàn cơ sở đã thiết thực hơn, mang lại kết quả tốt, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn TKV. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, nắm tư tưởng, động viên người lao động chia sẻ, đồng thuận với chủ trương và khó khăn của Tập đoàn để đoàn kết, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể thuộc Công đoàn TKV

Công đoàn cũng tích cực phối hợp với chuyên môn thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa; đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ Alumin và phát động cao điểm các đợt thi đua lao động, sản xuất; phối hợp tham gia xây dựng các phương án, đề án tái cơ cấu sản xuất và lực lượng lao động… Đồng thời tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động, phong trào nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Đầu tư lắp đặt pa nô cỡ lớn tuyên truyền ngày và đêm về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phát động thi đua Tháng an toàn; phối hợp tổ chức Hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi, triển khai đề tài tâm lý an toàn…

Năm 2017, dù ngành than tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được Công đoàn TKV thực sự quan tâm. Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ đối với người lao động do Nhà nước quy định: Chế độ ăn định lượng; trợ cấp thôi việc; BHXH, BHYT, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác, dứt khoát không được phép không thực hiện hay cắt giảm. Mặc dù việc cân đối chi phí còn khó khăn, nhưng TKV vẫn tính toán chi phí giao khoán cho các đơn vị một cách hợp lý.

Năm qua, các đơn vị đã tổ chức 268 cuộc đối thoại với 46.389 CNVCLĐ tham gia; tổ chức hội nghị đối thoại thường kỳ quý II/2017 giữa Tổng giám đốc và BTV Công đoàn, nội dung đối thoại tập trung tham gia ý kiến về công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất và lao động, nhiều đơn vị tổ chức đối thoại với công nhân, lao động gắn với việc tuyên dương, khen thưởng công nhân.

 Do đó, các chế độ, chính sách cho người lao động TKV luôn đảm bảo; tiền lương, thu nhập của người lao động có bước cải thiện; tư tưởng CNVCLĐ trong Tập đoàn cơ bản ổn định, gắn bó với công việc, với đơn vị, tích cực lao động, sản xuất và công tác…

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2017 thực hiện đạt 109,2 ngàn tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng thêm 1.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách đạt 13,9 ngành tỷ đồng, bằng 107,7% so với thực hiện năm 2016. Lương trung bình toàn Tập đoàn đạt 9,4 triệu đồng/người/tháng. Đây là những thành quả mà trong đó có phần đóng góp không nhỏ của hệ thống công đoàn TKV các cấp.

Ghi nhận những nỗ lực của đoàn viên, công đoàn TKV trong các hoạt động và phong trào thi đua năm 2017, 8 tập thể đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 10 tập thể, 13 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, Công đoàn TKV tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho 7 tập thể; Cờ thi đua xuất sắc cho 14 đơn vị và Cờ thi đua chuyên đề cho 8 tập thể tiêu biểu.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Bước sang năm 2018, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được lãnh đạo Tập đoàn đặt ra, điều đó hơn bao giờ hết đòi hỏi các cấp Công đoàn trong toàn ngành cần tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ trong đội ngũ CNVCLĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong TKV. Đồng thời, đòi hỏi người lao động cần hưởng ứng tích cực, nỗ lực quyết tâm hơn nữa, đoàn kết, tập trung trí tuệ, bản lĩnh nhằm biến những khó khăn, thách thức đó thành động lực và thành mục tiêu hành động, để mỗi người lao động ra sức thi đua, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Công đoàn TKV cùng các cấp Công đoàn trong toàn Tập đoàn sẽ tích cực bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung thi đua của Tập đoàn để tiếp tục với vai trò nòng cốt duy trì và tổ chức phát động các phong trào thi đua, bằng các chương trình, chủ đề, chuyên đề cụ thể và thiết thực.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động an toàn, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ CNVCLĐ trước những khó khăn thách thức được đặt ra và việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn trong năm 2018.  Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, cán bộ công đoàn các cấp bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình công nhân lao động, giải quyết và kiến nghị chuyên môn và cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh liên quan đến việc làm và quan hệ lao động, đặc biệt công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động.

Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công đoàn các đơn vị; nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo và thống kê số liệu của công đoàn cơ sở.

Mai Thảo