Công đoàn Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
22/07/2020 - 08:58

TĐKT - Ngày 20/7, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự và phát biểu chỉ đạo.

Quanh cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn Bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt đã phối hợp với chính quyền vận động công chức, viên chức, lao động, đoàn viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được chú trọng, đẩy mạnh. Công tác thi đua, khen thưởng, hoạt động xã hội từ thiện được triển khai kịp thời. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đạt được hiệu quả thiết thực. Tinh thần làm việc, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, việc nêu gương, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, quy chế văn hóa công sở của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động có nhiều chuyển biến. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại các công đoàn cơ sở được tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Đáng chú ý, nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Công đoàn Bộ đã phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức gặp mặt và tặng quà 144 công chức, viên chức, lao động là thương binh, con thương binh, con liệt sĩ với tổng số tiền 144 triệu đồng; thăm hỏi 25 công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 50 triệu đồng.
Trong 3 tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, các công đoàn cơ sở đã cấp phát 11.200 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Công đoàn

Bộ trang bị thêm 2.500 khẩu trang y tế cho bộ phận bảo vệ, phục vụ, những người thường xuyên tiếp xúc với khách đến liên hệ công tác và phát miễn phí cho khách đến liên hệ công tác tại trụ sở Bộ; hỗ trợ 19 trường hợp công chức, viên chức, lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân 2020 với số tiền 2 triệu đồng/người.

Công đoàn Bộ đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền tây bị hạn, mặn với tổng số tiền gần 400 triệu đồng; vận động đoàn viên nhắn tin qua tổng đài 1407 để ủng hộ công tác phòng, chống dịch; tặng 2 tấn gạo trị giá 30 triệu đồng cho cây ATM gạo của quận Cầu Giấy...

Trong 6 tháng đầu năm, đã có 27 công chức, viên chức, lao động, đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, 40 đoàn viên được xét công nhận chính thức; 27 đoàn viên được tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; nhiều cán bộ, đoàn viên được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm, Công đoàn Bộ xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Trong đó, thực hiện tốt Kế hoạch số 16/KH-CĐBNV ngày 13/1/2020 về hoạt động Công đoàn Bộ Nội vụ năm 2020; tổ chức học tập Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, quán triệt kịp thời các nghị quyết của công đoàn cấp trên. Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ, của Đảng ủy Bộ, đặc biệt là tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, văn hóa công vụ, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn và lãnh đạo Bộ Nội vụ phát động năm 2020. Hoàn thành việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ khóa XII. Tổ chức tốt Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Giải thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020); tham mưu tốt chức chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ và phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ IV...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Công đoàn Bộ và Công đoàn của các đơn vị trực thuộc. Bộ trưởng nhấn manh, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, tổ chức phòng ngừa dịch bệnh, mua sắm các trang thiết bị y tế giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phòng ngừa … Bộ Nội vụ không có trường hợp nào nhiễm bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh đã ảnh hưởng tới các nhiệm vụ cần thiết phải làm việc trực tiếp và Bộ Nội vụ đã thực hiện làm việc trực tuyến, giải quyết công việc không để nợ đọng. Điều này cũng đem lại cơ hội lớn cho ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, thúc đẩy cải cách hành chính, tiết kiệm kinh phí…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ như: Một số bộ, ngành, địa phương chưa kiên quyết sắp xếp, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, do đó, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra. Về kỷ cương, kỷ luật hành chính mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng đây đó vẫn còn hành vi sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; chưa có hệ thống kết nối thông tin chặt chẽ từ Trung ương tới địa phương; chưa phối hợp tốt trong việc xây dựng thể chế để xảy ra vướng mắc trong triển khai thực hiện…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Văn phòng Bộ rà soát các nhiệm vụ được giao, bổ sung những nhiệm vụ mới, những nhiệm vụ điều chỉnh thời gian… cần phải xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách trước khi báo cáo Bộ trưởng quyết định. Bổ sung và hoàn thiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm và cập nhật thông tin, số liệu đảm bảo chính xác, thống nhất trong các văn bản.

Về các nhiệm vụ trọng tâm lớn trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành; chuẩn bị chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; chuẩn bị hội thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoàn thiện, trình Chính phủ trong tháng 9/2020.

Tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); tiếp tục hoàn thiện đề án chính sách tiền lương để trình Bộ Chính trị. Triển khai xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021 và tổng kết nhiệm kỳ của Bộ, ngành Nội vụ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra dân vận chính quyền đối với các bộ, ngành, địa phương. Hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phương Thanh