Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Khánh
23/05/2018 - 15:33

TĐKT - Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực.


Mô hình trồng rau an toàn tại xã Khánh Thành

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những vấn đề phát sinh phức tạp ở cơ sở, những băn khoăn, bức xúc trong cán bộ, đảng viên. Công tác này được thực hiện gắn với lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân - là yếu tố quan trọng để tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.
Bên cạnh đó, huyện đã ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 đảm bảo khoa học, sâu sát, kịp thời, hiệu quả, có sự cụ thể hóa, vận dụng phù hợp với địa bàn huyện, giúp cho các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thuận lợi. Đồng thời kiểm tra thường xuyên việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề, chủ đề hàng năm; ban hành hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị tại buổi sinh hoạt thường kỳ của các Chi bộ; hướng dẫn mẫu đăng ký cam kết và kế hoạch phấn đấu thực hiện Chỉ thị của tập thể, cá nhân.

Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phân công Đảng ủy viên, đảng viên Chi bộ cơ quan xã, thị trấn định kỳ hàng tháng dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở; các đồng chí Huyện ủy viên, Thường vụ Huyện ủy mỗi tháng dự sinh hoạt tại ít nhất một chi bộ thuộc địa bàn phụ trách để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngay từ cơ sở.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua hoạt động tham quan thực tế, hoạt động ngoại khóa, tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua của địa phương, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị. Thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; tăng cường phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị.

Nhờ vậy, 2 năm thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Qua 2 năm,  huyện Yên Khánh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trên địa bàn huyện; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện thực hiện quyết liệt với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đến nay, toàn huyện có trên 200 mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế: Vùng sản xuất rau an toàn ở xã Khánh Thành; liên kết với doanh nghiệp sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao ở Khánh Hồng, Khánh Hội; trồng cây dược liệu (Trạch tả, Bạch chỉ) ở xã Khánh Thủy, Khánh Công, Khánh Cường.

Làm theo Bác, ngày càng xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với những việc làm tiêu biểu, gương mẫu, nhiệt tình trách nhiệm trong vận động giải phóng mặt bằng, trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xây dựng nhà văn hoá thôn, xóm... Nhiều tấm gương về rèn luyện đạo đức, lối sống có uy tín trong khu dân cư, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, từ thiện, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trong cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và lực lượng vũ trang.

Bảo Linh