Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”
28/11/2019 - 13:26

TĐKT - Chiều 27/11, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp cuối năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Cùng dự, có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh phiên họp

Năm 2019, công tác TĐKT được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế.

Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các cơ quan, đơn vị tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với đó, công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định, đúng người, đúng việc, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng và Nhà nước khen thưởng trên 87.000 lượt tập thể, cá nhân.

Năm 2020, toàn quân tiếp tục quán triệt các nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”; triển khai đồng bộ, toàn diện phong trào thi đua Quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, trọng tâm là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, có chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao, giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực quan trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức vững mạnh, đảm bảo an toàn về mọi mặt; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại phiên họp, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng đã xem xét, bỏ phiếu tặng Cờ thi đua năm 2019 và xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho các tập thể, cá nhân.

Nguyên Hải - Nguyệt Hà