Chi bộ thôn Nậm Khắp Trong: Đảng viên gương mẫu đi đầu, làng nước tiếp bước theo sau
03/10/2018 - 11:25

TĐKT – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm “Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, thời gian qua, đảng viên Chi bộ Nậm Khắp Trong, thuộc Đảng bộ xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Từ sự gương mẫu, tích cực của cán bộ, Đảng viên Chi bộ, bà con thôn Nậm Khắp Trong luôn tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn, đáp nghĩa; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Nhân dân trong thôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng nếp sống văn minh…

Đảng viên Mai Văn Toàn là điển hình tiêu biểu của thôn trong phát triển kinh tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nậm Khắp Trong xưa là thôn nghèo, ngoài sản xuất nông nghiệp, các hộ hầu như không có thêm nghề phụ, đời sống gặp nhiều khó khăn. Cả thôn có 101 hộ, với 5 dân tộc cùng sinh sống, nhận thức của người dân chưa đồng đều, một số hộ vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Nhận thấy cần phải làm gì đó để giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Chi bộ thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn và xác định tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Cùng với đó, vận động bà con chuyển từ trồng ngô, sắn năng suất thấp sang trồng rừng sản xuất, vừa để bảo vệ đất, chống xói mòn, vừa mang lại giá trị kinh tế cao.

Tới nay, người dân trong thôn đã dần thay đổi tập quán canh tác cũ từ cấy 1 vụ lúa lên 2 vụ/năm; triển khai thực hiện mô hình cánh đồng một giống; đẩy mạnh sản xuất vụ đông nhằm nâng cao thu nhập và cải tạo đất.

Từ chỗ chỉ biết trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhờ sự tuyên truyền, vận động của Chi bộ, bà con đã biết chủ động tìm nguồn vốn, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, vườn – ao – chuồng, trồng rừng, chăn nuôi… cho thu nhập cao.

Đến nay thôn chỉ còn 14 hộ nghèo, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đạt trên 22 triệu đồng/người/năm. Thôn đã có trên 60 ha rừng, trong đó 48 ha chuyển từ đất nương trồng ngô sang trồng rừng.

Song song với phát triển kinh tế, chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, bắt đầu bằng việc thực hiện nghiêm túc quy ước của thôn. Đều đặn hằng tháng, mùng 10 họp chi bộ thì ngày 11 họp thôn để triển khai các công việc. Thứ bảy hằng tuần, cả thôn tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm. 

Thôn đặt ra quy định hộ nào không tham gia các cuộc họp thôn sẽ phải nộp 3 kg thóc; hộ vi phạm an ninh, trật tự như đánh, chửi nhau phải nộp phạt 100.000 đồng và bị phê bình trước thôn. Toàn bộ số tiền và thóc thu được sẽ đưa vào quỹ chung của thôn.

Thành công của Chi bộ thôn Nậm Khắp Trong còn được thể hiện ở việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Để vận động người dân, thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp từ các đoàn thể, chi bộ thôn đến họp toàn thôn nhằm tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới. Với những cá nhân còn có thắc mắc, Chi bộ cử người đến tận nhà để tuyên truyền, giải thích. Một lần không hiểu thì hai lần, ba lần, tới khi dân đồng thuận mới thôi. Ngoài ra, tất cả các hoạt động, đóng góp đều được công khai để người dân trong thôn biết, bàn và kiểm tra nên nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ.

Nhờ đó, trong xây dựng nông thôn mới, thôn luôn đi đầu xã về nhiều mặt. Nậm Khắp Trong là thôn đầu tiên trong xã tiên phong trong việc xã hội hóa đường liên thôn từ năm 2011. Bà con đóng góp trên 100 triệu đồng, tham gia 1.500 ngày công lao động để mở rộng và đổ bê tông 1,7 km đường trục thôn; 1,5 km đường liên gia, ngõ xóm. Nhiều gia đình trong thôn còn tự nguyện hiến đất, chặt cây cối, hoa màu để làm đường giao thông.

Chia sẻ về bí quyết thành công của Chi bộ, đồng chí Hà Khắc Mơ, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Khắp Trong cho biết: Khi triển khai bất cứ nhiệm vụ gì, chúng tôi luôn nghĩ đến lời dạy của Bác Hồ, đó là hướng tới lợi ích của nhân dân, vì nhân dân. Từ đó, chi bộ phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia bàn và quyết định. Khi đã quyết định được vấn đề rồi thì đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm gương cho quần chúng.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Chi bộ thôn Nậm Khắp Trong đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Năm 2018, Chi bộ được huyện Bắc Hà khen thưởng là một trong những tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyệt Hà