Các phong trào thi đua góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
24/09/2019 - 19:36

TĐKT - Chiều 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương họp phiên thường kỳ nhằm thảo luận về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai" giai đoạn 2011 - 2020; Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp.

Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2011 - 2020 dự kiến được tổ chức tại tỉnh Nam Định, với khoảng 700 đại biểu tham dự. Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo. Tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhân rộng các điển hình, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng NTM.

Nhân dịp này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 11 bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương, là các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng NTM của các cụm, khối thi đua.

Ngoài ra, đề nghị khen thưởng chuyên đề cho 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Huân chương Lao động hạng Ba cho 40 huyện đạt chuẩn NTM, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 170 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020, xã có nỗ lực cao trong xây dựng NTM, xã đặc biệt khó khăn có nỗ lực cao trong xây dựng NTM.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến được tổ chức vào quý IV/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025.

Đại hội biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua. Tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc; qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác TĐKT theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật TĐKT.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước thời gian qua: Nền kinh tế của Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá cao, là một trong 20 nước có tăng trưởng cao nhất. Tình hình thu ngân sách năm nay đạt kết quả cao nhất, lần đầu tiên vượt thu ngân sách trung ương. Việt Nam đang từ nước nhập siêu nhiều năm nay, gần đây đã xuất siêu, nhất là về nông nghiệp. Lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng đề ra. Lĩnh vực xã hội có nhiều kết quả tích cực. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh…

Thủ tướng khẳng định, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng. Đặc biệt có nhiều cơ quan, đơn vị hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, tạo không khí thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa rộng rãi trong cả nước.

Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở được phát động, đã đạt kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội đồng TĐKT Trung ương tập trung chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, đề xuất giải pháp đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Sớm xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT, lưu ý xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra, khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay, trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội năm 2020.

Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm xin ý kiến thành viên Chính phủ dự thảo nghị định quy định việc quản lý, xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong quý IV/2019. Hướng dẫn các bộ, ngành, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 19 về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Về hội nghị về nông thôn mới và đại hội thi đua yêu nước, Thủ tướng đánh giá cao đề án do Thường trực Hội đồng trình bày, nhất trí chủ trương tổ chức 2 sự kiện này và nhấn mạnh tinh thần đổi mới cách làm để đạt kết quả tốt nhất.

Phương Thanh