Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) và công bố chỉ số CCHC
13/09/2018 - 15:29

TĐKT- Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) và công bố chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ Tài chính dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2017, 8 tháng đầu năm 2018 và các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian tới, ông Trần Quân, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết: Triển khai các nhiệm vụ Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần thiết thực vào việc tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

http://tapchitaichinh.vn/Uploaded/phammaihanh/2018_09_12/bko_1292018.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2017

Cụ thể, về công tác chỉ đạo điều hành, Bộ Tài chính đã ban hành 9 Quyết định về các chương trình, kế hoạch triển khai công tác CCHC, cải cách TTHC, trong đó phân công các nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai công tác CCHC một cách đồng bộ và toàn diện đối với tất cả các lĩnh vực; Ban hành 1 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong lĩnh vực tài chính.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC đối với 38 đơn vị trong ngành tài chính, chú trọng kiểm tra công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan và kho bạc...

Về cải cách thể chế, Bộ Tài chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/8/2018, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Luật, 2 Nghị quyết.

Cụ thể, tất cả các quy trình thủ tục hải quan đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và được tự động hóa ở mức độ rất cao với 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc...

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, những kết quả quan trọng trong công tác CCHC của Bộ Tài chính trong thời gian qua đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Trong công tác hiện đại hóa ngành, Thứ trưởng yêu cầu cần có lộ trình đưa 961 TTHC ở cấp độ 1, 2 lên cấp độ 3 và 4 theo mục tiêu đến cuối năm 2018 phải đạt 60 - 65%; đến ngày 30/6/2019 là 80%; ngày 31/12/2019 đạt 90%.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2017.

Hồng Thiết