Bộ Tài chính dẫn đầu về số lượng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
25/01/2019 - 16:03

TĐKT - Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài chính là 987 thủ tục. Trong đó, số lượng TTHC mức độ 1 là 127, số lượng TTHC mức độ 2 là 404, số lượng TTHC mức độ 3 là 163 và số lượng TTHC mức độ 4 là 293. So với năm 2017, tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 của ngành Tài chính đã từ 331 lên 456 dịch vụ.

Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế là 2 đơn vị có số lượng DVCTT mức độ 4 và số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều nhất. Ngoài ra, DVCTT cấp mã số quan hệ ngân sách, DVCTT lĩnh vực quản lý giá và DVCTT của Kho bạc Nhà nước cũng được người dân khai thác sử dụng hiệu quả.

Bộ Tài chính dẫn đầu về số lượng DVCTT mức độ 3, 4

Ngành Tài chính đã thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, trong đó, cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế. Ngành Tài chính cũng tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng.

Bên cạnh đó, hệ thống Hải quan điện tử tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN. Ngành Tài chính cũng phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan. Các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua mạng cũng được Kho bạc Nhà nước xây dựng, triển khai.

Có thể thấy, hệ thống DVCTT của cơ quan Bộ Tài chính đã cung cấp các tính năng, chức năng để phục vụ đa dạng các nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ và tạo lập các cơ sở dữ liệu cơ bản về thông tin liên quan đến các dịch vụ công của Bộ Tài chính. Nhờ đó, các cá nhân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công ngành Tài chính được thuận tiện, giảm thiểu chi phí, thời gian và công sức.

Mặt khác, hệ thống cũng hỗ trợ các cán bộ trong ngành tài chính làm công tác quản lý, xử lý các quy trình thủ tục của dịch vụ công được thuận lợi, hiệu quả, giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công.

Với những kết quả đạt được, DVCTT của ngành Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao. Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện, Bộ Tài chính xếp thứ nhất trong các bộ và cơ quan ngang bộ về số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 với 331 dịch vụ và số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến với trên 29 triệu hồ sơ.

Bộ Tài chính cũng xếp thứ 2 về DVCTT trong bảng xếp hạng ICT Index 2017. Trong năm 2018, Bộ Tài chính được vinh danh đứng đầu khối các bộ, ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính phủ điện tử tại “Lễ công bố Đơn vị phát triển Chính phủ điện tử tiêu biểu năm 2017” được tổ chức bởi Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì phối hợp với Công ty IDG Việt Nam.

La Giang