Bộ Nội vụ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020
01/07/2020 - 12:47

TĐKT - Chiều ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; đại diện lãnh đạo các đơn vị khối cơ quan Bộ; đại diện các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tại các điểm cầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, cả nước đã trải qua đợt đại dịch COVID-19 với vô vàn khó khăn, tuy nhiên, với sự vào cuộc và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nước ta đã đẩy lùi được dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường mới. Cũng qua đợt dịch này, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và làm việc trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội, mang lại hiệu quả cao. Qua thống kê, chưa có nhiệm vụ nào bị trễ hạn so với quy định, chất lượng công việc đạt hiệu quả cao.

Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 22/6/2020, Bộ Nội vụ được giao 140 nhiệm vụ. Trong đó đã hoàn thành 55 nhiệm vụ (39,3%); đang thực hiện trong hạn 85 nhiệm vụ (60,7%). Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ xem xét, quyết định và tập trung hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Chính phủ xem xét trong tháng 9/2020.

Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định; đang tập trung hoàn thiện trình Chính phủ 15 dự thảo Nghị định, trình Chính phủ 2 Nghị quyết. Theo thẩm quyền, Bộ trưởng đã ký ban hành 1 Thông tư; hiện nay đang xây dựng, hoàn thiện 9 dự thảo Thông tư để ban hành theo thẩm quyền.

Về thực hiện cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã tham mưu kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ đã giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương; tăng 7 cục; giảm 10 tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm 1 tổ chức hành chính; giảm 24 đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giảm 5 tổ chức hành chính cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 127 chi cục và 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Ở cấp huyện giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 Phòng Dân tộc. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 3.819 đơn vị.

Về quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các Bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135 biên chế, giảm 23.896 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 8,68%); số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.724 người, giảm 150.040 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 7,56%); số người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 70.755 người, giảm 13.322 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 15,84%). Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là 1.031.851 người, giảm 147.290 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 12,49%).

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Nội vụ đã hoàn thành trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 43/43 Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương. Kết quả sắp xếp đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 546 đơn vị hành chính cấp xã.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác khác như: Chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực văn thư và lưu trữ; công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ và các công tác khác.

Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng TĐKT Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc tổ chức giám sát, kiểm tra để công tác TĐKT thực sự trở thành động lực động viên các tập thể, cá nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị

Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đơn vị tập trung tổ chức triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành; chuẩn bị chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; chuẩn bị hội thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoàn thiện, trình Chính phủ trong tháng 9/2020.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); tiếp tục hoàn thiện đề án chính sách tiền lương để trình Bộ Chính trị. Triển khai xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ ba, trình Chính phủ giao biên chế công chức và thẩm định biên chế viên chức cho các bộ, ngành, địa phương năm 2021 trong tháng 7/2020 để giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 8/2020.

Thứ tư, chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021 và tổng kết nhiệm kỳ của Bộ, ngành Nội vụ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra dân vận chính quyền đối với các bộ, ngành, địa phương. Hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Thứ năm, đối với nhiệm vụ tháng 7/2020, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện và làm tốt công tác thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp, đảm bảo công khai, minh bạch, khi có kết quả phải công bố ngay, tối đa trong vòng 2 tháng từ khi bắt đầu thi.

Thứ sáu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 7/2020. Trình Chính phủ giao biên chế công chức và thẩm định biên chế viên chức cho các bộ, ngành, địa phương năm 2021 trong tháng 7/2020 để giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 8/2020. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương. Tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước”.

Hồng Thiết