Bến Tre: Huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững
27/11/2022 - 17:10

TĐKT – Tổng số vốn huy động cho công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 là 1.218,943 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn dưới 3%, với 11.015 hộ và 16.036 hộ cận nghèo, tỷ lệ 4%.

Ngày 24 và 25/11/2022, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bến Tre về việc triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc tại UBND tỉnh Bến Tre

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Thi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bến Tre.

Đoàn Giám sát chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự buổi làm việc tại UBND tỉnh Bến Tre

Đoàn đã đến làm việc và nghe Báo cáo thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến tre; nghe Hội Cựu chiến binh xã báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn xã.

Đoàn Giám sát làm việc tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Đoàn cũng đi thực tế đến thăm mô hình tại gia đình ông Lê Quang Nam, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Xuân. Gia đình đã được Hội Cựu chiến binh xã giúp đỡ thông qua mô hình 5+1, đến nay đã vươn lên thoát nghèo.

Thăm gia đình ông Lê Quang Nam, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, gia đình hội viên cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình 5+1

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú ,thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Hưởng ứng phong trào thi đua của Trung ương và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn từng đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu: Ủy ban MTTQ Việt Nam triển khai Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre và phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Hội Nông dân có phong trào“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội Cựu chiến binh tỉnh có 2 mô hình: Mô hình 5+1 (5 hoặc 10 hội viên giúp 1 hội viên về vốn, cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật… để thoát nghèo); mô hình “tổ hợp tác sản xuất”.  Hội Cựu Thanh niên xung phong với phong trào thi đua “Cựu Thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 2 mô hình hiệu quả:  Mô hình “Tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hộ” thực hiện các hoạt động giúp 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và phụ nữ trong các hộ nghèo gắn với việc thực hiện đề án đa sinh kế bằng nhiều hình thức, biện pháp, cách làm có hiệu quả; mô hình “Mỗi Chi hội có 1 địa chỉ vì phụ nữ nghèo” đã vận động 12.858 phụ nữ khá giúp 5.640 phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, số tiền 13,654 tỷ đồng...

Cùng với đó, các chính sách đối với người nghèo, người cận nghèo được ban hành và triển khai kịp thời, hiệu quả, đã tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ giảm hộ nghèo luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Công tác huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo được các địa phương, các đoàn thể tích cực thực hiện. Các hộ nghèo, người nghèo đã nỗ lực khắc phục các khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. 

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được kịp thời phát hiện, nêu gương và khen thưởng góp phần quan trọng đẩy mạnh và nhân rộng phong trào thi đua ở từng cấp, từng ngành và toàn tỉnh.

Nguyệt Hà