Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Kỷ cương, đột phá, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
23/01/2019 - 14:01

 

TĐKT - Ngày 23/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự Hội nghị, có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; Chủ tịch Công đoàn Ban TĐKT Trung ương Lê Văn Vũ; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc Ban.

Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang báo cáo tại Hội nghị

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Ban TĐKT Trung ương, năm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng TĐKT Trung ương và Bộ Nội vụ, Ban TĐKT Trung ương đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khen thưởng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ban đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Đặc biệt, Ban đã chuẩn bị tốt, chu đáo nội dung cũng như công tác hậu cần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Năm 2018, Ban đã hướng dẫn các cụm, khối thi đua tổ chức hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều đổi mới, cách làm hay, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân. Đến tháng 12/2018, cả nước có 3.787 xã và 61 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"được triển khai tích cực, hiện cả nước có 121.248 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.234.372 tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"được triển khai rộng khắp, tạo được sự thống nhất trong nhận thức của nhân dân, đồng thuận trong xã hội; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 5,5% vào cuối năm 2018.

Công tác khen thưởng được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 73.088 trường hợp. Trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 42.426 trường hợp (chiếm 58%), khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp (chiếm 11,4%), khen cống hiến 2.851 trường hợp (chiếm 3,9%), khen thưởng đối ngoại 307 trường hợp (chiếm 0,4%), khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 19.153 trường hợp (chiến 26,3%).

Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Hoạt động cơ quan nền nếp, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm nhiều hơn, qua đó, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức.

Công tác văn phòng đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, hậu cần phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban cũng như hoạt động của các đơn vị chuyên môn trong Ban. Công tác thanh tra, tuyên truyền, cải cách hành chính, triển khai thực hiện ISO, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần chuẩn hóa và đẩy nhanh tiến trình thực hiện công việc trong cơ quan.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ năm 2018 cho Vụ thi đua các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương (VụII); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 5 đơn vị và 3 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho ông Nguyễn Hữu đoạt, Phó Vụ trưởng VụI, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 17 cá nhân; Bằng khen Trưởng Ban TĐKT Trung ương cho 3 tập thể và 23 cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương trong năm qua. Về phương hướng năm 2019, Thứ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý 3 vấn đề cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng công tác tham mưu.  Cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương cần nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu lưu trữ, tăng cường công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị.

Thứ hai, tăng cường vai trò quản lý nhà nước thông qua việc tham mưu xây dựng thể chế, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các bộ ngành địa phương thực hiện các quy định của pháp luật. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác TĐKT các cấp.

Thứ ba, triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Hướng dẫn các cấp sơ kết, tổng kết 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại Hội nghị, Ban TĐKT Trung ương đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Kỷ cương, đột phá, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019".

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Ban TĐKT Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phương Thanh