Bà Rịa – Vũng Tàu: Sôi nổi các phong trào thi đua
06/09/2018 - 16:24

TĐKT - 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được đổi mới và có sự lan tỏa sâu rộng. Ngoài việc tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động, UBND tỉnh còn chủ động phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã thu hút sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia (KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành) tích cực lao động, sản xuất

Tiêu biểu là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tháng đầu năm 2018, phong trào tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo. Tính đến cuối tháng 6/2018, toàn tỉnh có 20/45 xã đã hoàn thành đủ 19/19 tiêu chí, được công nhận là xã đạt chuẩn NTM (đạt 44 %). Ngoài ra còn 3 xã đã hoàn thành cơ bản 19/19 tiêu chí NTM và chuẩn bị được công nhận. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã NTM đạt 39,9 triệu đồng/người.

Cùng với đó, phong trào “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập và phát triển” tiếp tục được các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai, góp phần thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngay từ đầu năm 2018, tỉnh đã quan tâm xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đối với doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình đăng ký đầu tư, thành lập dự án và thực hiện các nghĩa vụ thuế. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khởi nghiệp, khoa học công nghệ, chính sách khuyến công, tuyển dụng lao động...

http://datdo.baria-vungtau.gov.vn/image/image_gallery?uuid=ee24f00e-9ffb-4064-a644-807a757ee0c5&groupId=32625&t=1470196890686

Nông dân xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa, giảm công sức lao động

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo. Bởi vậy, đời sống của người dân ổn định, không ngừng nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh chỉ còn dưới 2%.

Bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, các ngành, các cấp đã phát động kịp thời, liên tục các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của từng ngành, địa phương.

Trong các phong trào thi đua, cùng với những nội dung chủ yếu của từng phong trào, các ngành, các cấp đã lồng ghép các nội dung thi đua: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị, đoàn thể vững mạnh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tệ nạn xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc (tai nạn, ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường; cải cách thủ tục hành chính...).

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức một số phong trào thi đua chuyên đề: Thi đua trong lao động, sản xuất của các đơn vị sản xuất, kinh doanh; thi đua trong chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng; ngành giáo dục với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học”.

Ngành y tế cũng đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh: Phong trào “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Điều dưỡng, hộ sinh, trạm trưởng giỏi”; thi đua thực hiện tốt các hoạt động “Khám, chữa bệnh từ thiện”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Các phong trào tiêu biểu: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Liên đoàn Lao động tỉnh với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong công nhân, viên chức, người lao động.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Hội Liên hiệp phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Làm theo Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…

Ở các huyện, thành phố cũng đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của từng địa phương. Các phong trào có mục đích, nội dung tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Song song với đó, các cụm, khối thi đua của tỉnh tiếp tục được duy trì, củng cố và đi vào hoạt động nền nếp. Đến nay, toàn tỉnh có 23 cụm, khối thi đua với 121 thành viên là các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, huyện, thành phố thuộc tỉnh. Ngoài ra, từng sở, ngành, địa phương cũng đã thành lập 90 cụm, khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xã, phường, thị trấn. Việc tổ chức đăng ký, ký kết thực hiện giao ước thi đua ở từng cụm khối được thực hiện nghiêm túc.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác đối với từng cán bộ, nhân viên và từng người dân.

Bảo Linh