Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ lần thứ III thành công tốt đẹp
15/08/2022 - 21:28

TĐKT - Ngày 15/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường, Trương Hải Long.

Cùng dự Đại hội, có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban Thường vụ một số tổ chức Đoàn bạn; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và 120 đại biểu là đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên thanh niên của 2 Đoàn cơ sở, 7 Chi đoàn cơ sở phân bố ở ba miền Bắc - Trung - Nam.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Phiên làm việc thứ nhất diễn ra sáng ngày 15/8/2022, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Quy chế Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ khóa II tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Vũ Mỹ Linh, Phó Bí thư Chi đoàn Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ khóa III.

Đại hội cũng tiến hành thảo luận và tham luận, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ khóa III

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ là tổ chức tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đoàn Bộ có 9 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 2 Đoàn cơ sở, 7 Chi đoàn cơ sở với hơn 9.000 đoàn viên, phân bố ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Tuổi trẻ Bộ Nội vụ vững vàng về lý tưởng cách mạng, có ý thức chính trị cao, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, yêu nghề, có tinh thần tương thân, tương ái; tích cực, chủ động trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đoàn; luôn nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, các cơ sở đoàn trực thuộc đã phát huy được vai trò; phương thức hoạt động được đổi mới; tạo sự chuyến biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Bộ, kịp thời động viên đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ; quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Chính phủ vào việc triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động của Đoàn bộ.

Công tác giáo dục được các cơ sở Đoàn tập trung thực hiện đồng bộ, kịp thời; tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, tinh thần sống và làm việc theo pháp luật của đoàn viên, thanh niên.

Việc triển khai các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, có nhiều điểm mới, được đoàn viên, thanh niên đón nhận, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt đã có những điều chỉnh kịp thời, linh hoạt trong tổ chức, triển khai các phong trào, hoạt động linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, chung tay đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhân dân cả nước. Đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xung kích, đề ra nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Bộ Nội vụ xác định khẩu hiệu hành động là “Tuổi trẻ Bộ Nội vụ tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm - gương mẫu”, với các mục tiêu nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Bộ Nội vụ phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão. Mỗi đoàn viên, viên chức trẻ của Bộ Nội vụ có khát vọng chung tay xây dựng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức công vụ. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, xây dựng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động...

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà BCH Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đạt được.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ phát huy tính “Tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ”. Trong đó, quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ:

Hoạt động Đoàn cần thống nhất theo quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên, trọng tâm là Kết luận số 01 KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và của Bộ Nội vụ, về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển; dám tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp trong cải cách hành chính, thực thi công vụ; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, thể hiện bản sắc, trí tuệ, tầm nhìn và vinh dự là đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ.

Đồng chí Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ khóa III bế mạc Đại hội

Mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức để có những sản phẩm đổi mới sáng tạo, khoa học của thành niên; lực lượng đoàn viên thanh niên Bộ Nội vụ phải là lực lượng tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, trước hết là trang bị mỗi đoàn viên thanh niên trẻ năng lực công dân số, công chức số để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ban Chấp hành Đoàn Bộ và các cơ sở đoàn luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đoàn cấp trên và các đơn vị trong và ngoài ngành Nội vụ để tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện gắn với thế mạnh của đoàn thanh niên Bộ Nội vụ là có tri thức, kỹ năng về lĩnh vực quản lý nhà nước về công vụ, công chức, tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính...

Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động phong trào tình nguyện mùa hè xanh, phong trào hiến máu nhân đạo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác truyền thông, các hoạt động bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Đối với khối đoàn viên sinh viên, tập trung các hoạt động hướng sinh viên vào triển khai phong trào sinh viên 5 tốt, sao tháng giêng, các hoạt động tạo môi trường sinh viên trải nghiệm để rèn kỹ năng, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Bộ cần quan tâm hơn nữa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cũng như tạo điều kiện đầu ra cho các đồng chí đoàn viên thanh niên nói chung và cán bộ đoàn nói riêng.

Nguyệt Hà

Ảnh: Thanh Tuấn