Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
05/05/2022 - 15:05

TĐKT - Sáng 5/5, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; các thành viên của Đoàn Thanh tra do đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, làm Trưởng đoàn.

Về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Cơ quan thường trực làm công tác TĐKT Viện và đại diện các đơn vị được thanh tra trực tiếp.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương công bố Quyết định thanh tra

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương đã công bố Quyết định số 62/QĐ-BTĐKT ngày 25/4/2022 của Ban TĐKT Trung ương quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các quy định về TĐKT của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam năm 2020 - 2021, tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng, ban hành chính sách, văn bản pháp luật và tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về TĐKT; công tác thi đua; công tác khen thưởng; công tác trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ TĐKT; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và xử lý vi phạm về TĐKT… Đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Viện được thanh tra chuẩn bị báo cáo chính thức, bố trí đúng thành phần và làm việc với Đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn, đảm bảo thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và quy định pháp luật về thanh tra chuyên ngành lĩnh vực TĐKT. Đồng chí mong muốn các đơn vị chia sẻ, phản ánh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn và đặc thù công tác để Đoàn tổng hợp, báo cáo và đề xuất kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định trên thực tế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, khả thi và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

Nguyệt Hà