Tỉnh Tiền Giang: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
28/09/2020 - 15:17

TĐKT - Ngày 28/9, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (2020 - 2025) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Cùng dự có các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 299 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang 5 năm qua.

Đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của mỗi cấp, ngành và địa phương. Từ các phong trào thi đua đã tạo động lực mới, nhân tố mới, giúp tỉnh Tiền Giang đạt được những thành tựu khá toàn diện và quan trọng, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Các điển hình giao lưu tại Đại hội

Từ các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đến các phong trào thi đua do tỉnh phát động đều được tỉnh thực hiện đạt kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể, 5 năm qua, Tiền Giang đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp (DN) Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 - 2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Trong đó, nổi bật là phong trào xây dựng NTM được các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Đến nay, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2019 là 34.730 tỷ đồng và tỉnh Tiền Giang không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Hiện tỉnh có 108 xã NTM, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra (nghị quyết đại hội là 72 xã); huyện Gò Công Đông ra mắt huyện NTM; TP Mỹ Tho, TX Gò Công được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; TX Cai Lậy và huyện Chợ Gạo đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Với kết quả đó, Tiền Giang là tỉnh có xã đạt chuẩn NTM cao nhất trong các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 cá nhân và 1 tập thể

Kế đến là phong trào thi đua “DN Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 - 2020. Qua phát động, các DN đã tích cực hưởng ứng… Theo đó, số lượng DN thành lập mới giai đoạn 2016 - 2020 tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 (3.340 DN), nâng đến nay tổng số DN hoạt động là 5.664, trong đó 90 DN có vốn đầu tư nước ngoài. Hoạt động xuất khẩu có bước phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD, tăng bình quân 11,13%/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng bình quân 12,4%/năm, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân

Các phong trào thi đua do tỉnh phát động cũng phát huy hiệu quả: Phát triển kinh tế - xã hội; “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp và củng cố hệ thống chính trị; thi đua yêu nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh…

Phát huy kết quả đã đạt được, tỉnh Tiền Giang tiếp tục tuyên truyền, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua; thông qua phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thời gian tới, quyết tâm xây dựng tỉnh Tiền Giang phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Tiền Giang 5 năm qua.

Thống nhất với phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị tỉnh Tiền Giang quan tâm hơn nữa một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thưc hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua theo lời Bác dạy. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị trong phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời, phát động và tổ chức các phong trào thi đua của tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả, rõ mục tiêu, tiêu chí, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phù hợp với đặc thù của địa phương, bảo đảm phong trào thi đua không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện tập thể và 2 cá nhân

Thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; lựa chọn chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; đảm bảo tác dụng giáo dục, nêu gương và động viên hơn nữa các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; đảm bảo gương điển hình tiên tiến thực sự có tác dụng lan tỏa tốt trong cộng đồng, xã hội. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới.

Tại Đại hội, có 5 cá nhân và 1 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 cá nhân, tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 6 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đồng chí. Đại hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025.

Hồng Thiết