Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X
28/09/2020 - 15:10

TĐKT - Sáng 28/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ X, giai đoạn 2020 - 2025. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ và hơn 450 điển hình tiên tiến là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ cả nước giai đoạn 2015 - 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ và giai cấp công nhân cả nước; là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.

“Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, qua đó tiếp tục khơi dậy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, cổ vũ sức sáng tạo to lớn và nhiệt tình cách mạng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trước yêu cầu mới của đất nước” – đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn tiếp tục có bước phát triển mới. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng, tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và đất nước.

Bên cạnh việc chỉ đạo, động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua truyền thống, có uy tín của tổ chức công đoàn như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”…, Tổng Liên đoàn tiếp tục phát động mới một số phong trào, cuộc vận động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Việc phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm hơn và có nhiều đổi mới. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất hơn, quan tâm khen thưởng đột xuất với các đối tượng là người lao động trực tiếp, kịp thời hơn và chặt chẽ, công khai và minh bạch hơn. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được tăng cường và nâng cao tính chuyên nghiệp.

Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang (thứ hai từ phải sang) cùng dự Đại hội

Các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng Quy chế về mối quan hệ giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong phối hợp chỉ đạo phong trào thi đua; nhiều doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có nội dung thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước những năm qua đã có sự chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, lao động (CNLĐ) tăng trên 2,7%, đã động viên được đông đảo CNLĐ đồng hành cùng với doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế đã góp phần tích cực vào việc duy trì tăng trưởng của đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đất nước và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn và truyền thống vẻ vang đã đạt được; đồng thời, phải khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, đặc biệt là nội dung chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Trong đó, trước tiên là phát động công nhân, viên chức thi đua thực hiện thắng lợi Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, công đoàn các cấp cần xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để các phong trào thi đua phải thực sự thiết thực. Hướng các phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với mục tiêu nâng cao “năng suất - chất lượng - hiệu quả”.  Tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Đồng chí tin tưởng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò là nền tảng chính trị, xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước; là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối giữa công nhân, người lao động với Đảng và Nhà nước, là lực lượng tiên phong, đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị của đất nước.

Tại Đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất và lựa chọn 15 điển hình đại diện cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Dịp này, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Mai Thảo