Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025
16/09/2020 - 14:22

TĐKT - Ngày 16/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về phía đại biểu Trung ương, có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà;  Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Mẹ Việt Nam anh hùng và 350 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

http://vinhphuc.gov.vn/ct/IMG_CTV/PublishingImages/Nam_2020/Thang_9/Nga/ngay16.9.2020bathicnhtra.jpg

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh phát động thi đua và chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm từng năm. Đặc biệt là các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020; phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 - 12/2/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan

Các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp, đảm bảo đưa cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường được vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được tỉnh đặc biệt coi trọng và quan tâm chỉ đạo.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tổ chức tốt các phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, với quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc thành một tỉnh giàu có và phồn vinh như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn trong dịp Người về thăm tỉnh Vĩnh Phúc năm 1963, qua các phong trào thi đua, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%/năm. Quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 104,68 triệu đồng/người. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân 8,38%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, toàn tỉnh có 40 tập thể, 26 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 51 tập thể, Bằng khen cho 63 tập thể và 154 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 492 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 1.691 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 375 cá nhân; Bằng khen cho 2.329 tập thể, 7.430 cá nhân; Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 9.676 cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trao Bằng khen và vòng nguyệt quế cho các tập thể điển hình tiên tiến

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương phong trào thi đua yêu nước và những thành tích mà tỉnh đã đạt được. Vĩnh Phúc có vinh dự lớn, 8 lần được đón Bác Hồ về thăm. Vì thế, để vượt qua khó khăn, để đi đến thắng lợi, tỉnh phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như lời Bác dạy. Phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tình công nghiệp phát triển, hiện đại, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh 8 nội dung thi đua, đó là: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; thi đua nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thi đua thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, từng bước xây dựng đô thị thông minh; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Tỉnh phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5 - 9,5%/năm, trong đó công nghiệp – xây dựng tăng 13 - 13,5%/năm, dịch vụ tăng 8,1 - 8,8%/năm, nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng 1,5 - 2%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 61 - 62%; dịch vụ chiếm 32 - 32,5%; nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6 - 6,5%. Thu ngân sách Nhà nước tăng 6 - 8%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150 - 170 triệu đồng.

Tại Đại  hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Đại hội đã tôn vinh 30 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Hồng Thiết