Đưa Lai Châu từng bước trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc
28/07/2020 - 20:29

TĐKT - Sáng 28/7, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được long trọng tổ chức với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh. Dự Đại hội về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban TĐKT Trung ương.

Đại biểu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ; Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Anh hùng Lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng, Anh hùng Lao động… và 320 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp, thành tích đạt được. Đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển trong chặng đường tới.

Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân, chiến sĩ thi đua, tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV “Xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc cho tỉnh Lai Châu.

5 năm qua, công tác TĐKT của tỉnh không ngừng đổi mới, chất lượng nâng lên. Hệ thống văn bản về TĐKT ngày càng hoàn thiện và thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp luôn quan tâm, lãnh, chỉ đạo kịp thời. MTTQ và các đoàn thể nhân dân có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với hình thức và nội dung phong phú, các phong trào thi đua đã gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động được các cấp, các ngành tổ chức triển khai kịp thời, với nhiều cách làm sáng tạo. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” thực sự trở thành phong trào thi đua nòng cốt trên địa bàn toàn tỉnh. Các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực mang lại những kết quả hết sức thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11,50%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,79 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2015; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 2.150 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2015. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm. Quan hệ đối ngoại của tỉnh ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng chặt chẽ, gắn bó. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố giữ vững.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong 5 năm qua có bước chuyển biến tích cực; đã chú trọng, thực hiện có hiệu quả cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. 5 năm qua, Lai Châu có trên 1.000 lượt tập thể và trên 4.000 lượt cá nhân được tuyên dương tại các hội nghị của các ngành, các cấp; 15 điển hình tiên tiến tiêu biểu được tuyên dương tại các hội nghị cấp toàn quốc. Cả giai đoạn có 146 tập thể, 345 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; UBND tỉnh khen thưởng 4.717 tập thể và 12.440 cá nhân…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 3 cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao phong trào thi đua của tỉnh Lai Châu thời gian qua đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong công tác TĐKT: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới phương pháp, biện pháp tổ chức phong trào cho thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp mỗi ngành mỗi cơ quan tổ chức phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức, tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phong trào thi đua ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, không ngừng đổi mới...

Phong trào thi đua yêu nước phải luôn hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng tăng trưởng; đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, nhất là phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động; phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển ổn định. Phấn đấu đưa Lai Châu từng bước trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 3 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân, Bằng khen cho 1 tập thể, 23 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể, Bằng khen cho 64 tập thể và 323 cá nhân.

Trang Lê