Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
29/06/2020 - 21:34

TĐKT - Ngày 29/6, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; đại diện văn phòng, các đoàn thể, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ; các đồng chí là đảng viên Ban TĐKT Trung ương…

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương đã xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong cả nước; tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến được chú trọng.

Chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, tài sản, cải cách hành chính và ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước tiếp tục có những tiến bộ, đi vào nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Quy chế dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị được phát huy. Chất lượng sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ được nâng lên; công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI, khóa XII) có hiệu quả rõ rệt; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được duy trì; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Đại đa số đảng viên chuyển biến về nhận thức và hành động; có bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường tư tưởng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; có ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đoàn thể quần chúng được củng cố và hoạt động có hiệu quả...

Đại hội đã đề ra 5 nhóm chỉ tiêu và 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được.

Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Ban cần lưu tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt việc nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ trong nội bộ Ban TĐKT Trung ương mà còn lan tỏa tới các bộ, ngành, địa phương, trong đội ngũ những người làm công tác TĐKT…

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phương Thanh