Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
19/05/2019 - 15:25

TĐKT – Sáng 19/5, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán  bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi lễ (ảnh: VGP)

Tới dự Lễ phát động, có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; Thường thực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; lãnh đạo các vụ, phòng, ban, cán bộ chuyên trách làm công tác TĐKT…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương nêu rõ năm 2019 là năm quan trọng, cần có sự bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để nước ta phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Trong thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp. Phong cách giao tiếp, ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Ở một số nơi, công tác tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa đi vào thực chất.

Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là công bộc của dân” và chủ đề hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xóa bỏ ngay văn hóa không nhúc nhích, nước đến chân mới nhảy, đợi nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm, trễ trong xử lý các nhiệm vụ được giao mà nhân dân, cơ quan đang mong đợi.

Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa – xã hội; cán bộ, công chức phải thực sự nêu gương với người thân trong gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ trong xã hội. Văn hóa công sở phải đúng giờ, không đi trễ, về sớm, xóa bỏ thứ văn hóa đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng.

Cán bộ, công nhân viên không được bỏ bê công việc, không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân. Thực hành làm hết giờ sang làm hết việc, xóa bỏ văn hóa sáng cắp ô đi, chiều cắp về. Văn hóa công sở có trách nhiệm công vụ, trong đó, trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích của người dân, của doanh nghiệp là mục tiêu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường thực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng trao Cờ thi đua cho các bộ, ngành, đoàn thể trung ương

Để cụ thể hóa các quan điểm, ý kiến trên đây, Thủ tướng Chính phủ đề nghị biến phong trào thi đua thành chiến lược xây dựng văn hóa công sở dựa trên 3 trụ cột:

Thứ nhất, cần xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực cho văn hóa công sở. Văn hóa công sở không thể cân, đong, đo, đếm được trực tiếp mà phải được hình thành từ trong ý thức của từng người, tạo nên niềm tin, giá trị và động lực thôi thúc cách ứng xử, làm việc của mỗi cá nhân. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, công chức cần phải có niềm tin vững chắc vào những giá trị văn hóa mà cơ quan, công sở của mình theo đuổi. “Niềm tin đó thường chỉ có được khi chúng ta thực hành nêu gương bắt đầu từ cấp trên làm trước, cấp dưới sẽ làm sau, lãnh đạo làm gương, nhân viên soi vào, nếu cái gương mà bẩn thì mặt người soi nhìn cũng không hay ho gì.” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, kiến tạo lên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả. Không thể có một công sở có văn hóa nếu môi trường làm việc thiếu chuẩn mực của văn hóa, nội bộ tồn tại căng thẳng, soi xét lẫn nhau, nghi ngờ, đố kỵ, bất hợp tác, mục tiêu làm việc chỉ chú trọng đến tiền lương thay vì giá trị công việc được tạo ra và cống hiến. Môi trường công sở cũng là nơi bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là không có khói thuốc lá, ít nhất không không có rác thải nhựa trong các công sở.

Thứ ba, hình thành nên hình ảnh, tác phong, cốt cách của người cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo, vì người dân phục vụ. Cán bộ, công chức Nhà nước phải uốn nắn mình để thành những con người mẫu mực, sáng tạo, luôn vì lợi ích của người dân, của doanh nghiệp. Trong mọi vị trí và điều kiện công tác, phải luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện của lãnh đạo với đồng nghiệp và người dân.

Tính chuyên nghiệp trong công sở thể hiện ở sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử với cấp trên, đồng cấp, cấp dưới trước cách thức tổ chức công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đúng hạn, tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức. Thăng tiến dựa trên năng lực và thành quả công tác.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương

Hướng đến 3 trụ cột đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đề án đã được giao, triển khai đồng bộ quy định về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị mình, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh - sạch – đẹp – an toàn, công sở văn minh, khoa học, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính tại mọi trụ sở.

Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, phải không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.

Thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tôn trọng, lắng nghe, tận tình với người dân; hợp tác chặt chẽ, tương trợ với đồng nghiệp. Cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức hãy phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, đoàn kết, chung sức, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.

Phương Thanh