Khối các bộ, ngành kinh tế: Các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, chất lượng
29/03/2019 - 15:30

TĐKT - Sáng 29/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự, có: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa - đại diện Khối trưởng Khối thi đua; các đồng chí là đại diện các đơn vị trong Khối thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, các bộ, ngành trong Khối luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời và tổ chức thực hiện công tác TĐKT; coi TĐKT là động lực, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Bên cạnh 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, các bộ, ngành đã cụ thể hóa phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", xây dựng, phát động và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/7/2018).

Các nội dung thi đua được các bộ, ngành cụ thể hóa trên tất cả các mặt, các lĩnh vực: Đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; củng cố, đổi mới xây dựng tổ chức, hoàn thiện bộ máy quản lý; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, quản lý mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; xây dựng đời sống, văn hóa, thể thao; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị; an toàn vệ sinh lao động; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện.

Các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, chất lượng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các bộ, ngành đối với công tác TĐKT. Các đơn vị trong Khối thi đua đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định. Chất lượng hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các bộ, ngành trong khối. Công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác TĐKT của Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Hoạt động của các bộ, ngành thuộc Khối đã góp phần làm sinh động thêm hoạt động thi đua trong cả nước.

Đồng chí Phạm Huy Giang gợi ý một số hoạt động Khối thi đua có thể tổ chức thực hiện trong thời gian tới: Tổ chức một hội nghị chung để phát động triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động; hưởng ứng tích cực, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính; tổ chức các hội nghị, hội thảo góp ý sửa đổi Luật TĐKT; tiến hành tổng kết 10 năm phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT…

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Các bộ, ngành trong Khối cũng đã tiến hành bầu Khối trưởng năm 2019 là Bộ Công thương; Khối phó năm 2018 là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đồng thời, Khối đã phát động và triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Phương Thanh