Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019
29/03/2019 - 11:09

TĐKT – Chiều 28/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; các Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo 14 đơn vị trong Khối thi đua.

Năm 2018, trên cơ sở hướng dẫn chia các cụm, khối thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã nhanh chóng tổ chức kiện toàn cơ cấu, tổ chức hoạt động với  sự tham gia của 14 cơ quan làm nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Đảng ở Trung ương, bao gồm hơn 5.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hoạt động trong nhiều lĩnh vực công tác quan trọng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát chủ trì Hội nghị

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, các cơ quan trong Khối đã bám sát các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước một cách nền nếp, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút được sự hăng hái tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018 của từng cơ quan.

Điểm nhấn trong các phong trào thi đua năm 2018 của các cơ quan trong Khối là các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Trong đó đáng chú ý là, Khối đã phát động cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” tới tất cả các cán bộ, đảng viên thuộc 14 cơ quan. Từ đó đã phát hiện được gần 100 điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Khối, góp phần làm lan tỏa những tấm gương sáng trong toàn Khối.

Đồng chí Cao Đức Phát - Đại diện Khối trưởng Khối thi đua năm 2018 tặng hoa chúc mừng đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Khối trưởng Khối thi đua năm 2019

Năm 2018, các cơ quan trong Khối triển khai tốt việc tổng kết, trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2018; thẩm định, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp cho các tập thể và cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn; tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cơ quan; thực hiện nền nếp, đúng quy trình, thủ tục công tác khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng quá trình cống hiến.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan trong Khối cũng như bộ phận thường trực giúp việc tiếp tục được chú trọng kiện toàn, duy trì ổn định, làm tốt nhiệm vụ thường trực giúp việc, tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và lãnh đạo cơ quan; hoạt động nền nếp, có hiệu quả; cơ bản làm tốt việc hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan, trong ngành cũng như tham gia đầy đủ các hoạt động của Khối.

Tại Hội nghị, một số đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối. Đó là, tiêu chí thi đua tuy đã được xây dựng sát với nhiệm vụ chính trị và cụ thể hơn, song vẫn còn chung chung; việc tổ chức thi đua ở một số đơn vị trong từng cơ quan chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế.

Việc xét, công nhận sáng kiến có nơi còn hình thức; tính thuyết phục, khả năng áp dụng và nhân rộng của một số sáng kiến còn hạn chế. Nhóm các tiêu chí và cấp độ sáng kiến vẫn còn chung chung, nhận thức và thực hiện còn thiếu thống nhất.

Công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ các điển hình tiên tiến trở thành báo cáo viên, tuyên truyền viên và nêu gương cho các đối tượng khác chưa được quan tâm đúng mức.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2019, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò công tác thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các cơ quan trong Khối thống nhất tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Tổ chức các phòng trào thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua; tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao của từng cơ quan trong Khối.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tạo sức lan tỏa trong phạm vi toàn Khối. Đẩy mạnh đồng bộ 4 khâu của phong trào thi đua: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Hưởng ứng tích cực, có hiệu quả 3 phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được trong năm qua, đã đóng góp không nhỏ vào bức tranh chung của ngành thi đua, khen thưởng.

Đồng thời nhấn mạnh: Các cơ quan trong Khối đều là những cơ quan hết sức quan trọng trong tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng. Mong rằng, năm 2019, các hoạt động cụm khối thi đua sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan; tập trung đổi mới cách làm, đổi mới nội dung nhằm mang lại hiệu quả thi đua cao nhất, góp phần vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan.

Đồng chí Phạm Huy Giang gợi mở: Năm 2019, có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà các đơn vị trong Khối có thể gắn vào để tổ chức các hoạt động thi đua phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực: Tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

“Hy vọng, năm 2019, Khối sẽ tổ chức được Hội nghị chung nhằm đưa ra những đánh giá sắc, đúng đắn nhất về việc thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm qua trong các cơ quan Đảng Trung ương; góp ý, sửa đổi bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan của Đảng, trong tầng lớp cán bộ, đảng viên.” hoặc “tổ chức hội nghị nhằm đánh giá hiệu quả tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trong Khối các cơ quan Đảng…”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban kiểm tra Trung ương; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị cũng suy tôn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Khối trưởng Khối thi đua năm 2019; các Khối phó Khối thi đua năm 2019 là: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, 14 đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Mai Thảo