Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổng kết năm 2018
22/03/2019 - 15:23

TĐKT - Ngày 20/3, tại tỉnh Hà Nam, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự có: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Năm 2018, các phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện; phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực.

Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua của các tỉnh đã trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2019

Các tỉnh trong Cụm tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2018, toàn Cụm đã có 1171 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 84,8% kế hoạch giao; có 27 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 32,5 %. Cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân đã nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho mình, vì sự phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh trong xu thế hội nhập quốc tế.

Các tỉnh đã xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả.

Bên cạnh 3 phong trào thi đua lớn, các tỉnh còn tập trung thi đua thực hiện trên các lĩnh vực. Năm 2018, thu ngân sách toàn Cụm đạt 163.037,36 tỷ đồng, tăng cao so với kế hoạch đề ra. Du lịch được coi là điểm nhấn của Cụm, với 35.505.600 lượt khách tham quan, vãn cảnh, tăng trung bình 11,8%, doanh thu du lịch đạt 32,679 tỷ đồng.

Công tác khen thưởng trên địa bàn các tỉnh cơ bản đảm bảo tính chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, chất lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng ngày càng được nâng lên. Năm 2018, toàn Cụm có 213 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng; 113 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 38 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen….

Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm kiện toàn, được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng tham muu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền được nâng lên.

Năm 2019, là năm thi đua nước rút nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, các tỉnh trong Cụm quyết tâm chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, các tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà các tỉnh đồng bằng sông Hồng đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng. Phó Chủ tịch nước đề nghị, Cụm thi đua cần tập trung khắc phục những tồn tại của năm 2018 để làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Các tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, sản xuất ở các đơn vị, địa phương; tổ chức khen thưởng theo chuyên đề.

Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các tỉnh trong cụm cũng cần tăng cường giao lưu, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến.

UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét, chấm điểm thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Ninh; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Hải Dương đã được suy tôn là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019. Các đơn vị trong Cụm đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam - đơn vị Cụm trưởng năm 2018 tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018.

Mai Thảo