Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2019
05/03/2019 - 15:24

TĐKT - Ngày 4/3, tại Hòa Bình, Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự có đại biểu cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (gồm Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn).

Năm 2018, các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực, đa dạng về hình thức, cách thức thực hiện.

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề trong giai đoạn 2016 – 2020, ngay từ đầu năm 2018, UBND các tỉnh trong Cụm thi đua đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn.

Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến từng bước được đổi mới. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm; công tác khen thưởng được kịp thời, đúng quy định, chất lượng được nâng lên.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua, khen thưởng của Cụm năm 2018

Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của các tỉnh trong Cụm đã có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của các tỉnh đều có sự tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững.

Tỷ lệ hộ nghèo của các tỉnh đều giảm, vượt kế hoạch đề ra, tiêu biểu như Hòa Bình giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 14,74%, Yên Bái còn 4,29%, Phú Thọ còn 7,4%, Thái Nguyên còn 2%, Tuyên Quang còn 15,3%, Bắc Giang còn 7,31%...

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua rộng khắp được cả hệ thống chính trị tham gia. Chất lượng phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Hòa Bình có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 216,67% so với kế hoạch; Yên Bái có thêm 13 xã đạt chuẩn, đạt 108,3% kế hoạch; Tuyên Quang có thêm 7 xã đạt chuẩn, đạt 116,7% kế hoạch…

Đại diện các tỉnh trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 của các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng thời, đề nghị trong năm 2019, các tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, cách làm hay, đặc biệt là các tấm gương, điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả như phong trào khởi nghiệp, giảm nghèo, cải cách hành chính, thi đua theo chuyên đề. Các tỉnh cần quan tâm công tác khen thưởng, trong đó đặc biệt chú trọng khen thưởng, động viên, khích lệ người lao động trực tiếp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang (Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2018) đã tặng Bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua, khen thưởng của Cụm.

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Phương Thanh