Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Đề án “Văn hoá công vụ”
16/01/2019 - 14:33

TĐKT - Ngày 16/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, theo Quyết định về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, mục tiêu nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Ngoài ra, nâng cao văn hoá công vụ còn góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện văn hoá công vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Nội dung của văn hoá công vụ quy định cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân.

Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân: Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tuỵ, gương mẫu làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”.

Cán bộ, công chức, viên chức phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủa nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức thì cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.

Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến  hoạt động công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoán và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Đề án Văn hoá công vụ là việc thường xuyên mà cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện. Cần triển khai nhanh chóng, khẩn trương khi có quyết định. Đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ của các hoạt động, triển khai thực hiện kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng lưu ý, Đề án cũng chính là điểm nóng để phản ánh dư luận xã hội và phải thực hiện triệt để. Theo đó, kế hoạch phải cụ thể. Đề án Văn hoá công vụ chính là nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ phải thực hiện theo sự phân công của Chính phủ.

Cùng với đó, lãnh đạo các đơn vị phải tích cực đôn đốc, thanh tra, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nội dung một cách cụ thể: Xây dựng kế hoạch đề án chung cho cả nước; xây dựng theo từng đơn vị để thực hiện.

Khi thực hiện đề án phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề án. Trong kế hoạch và xây dựng văn bản phải có thời gian cũng như chế tài xử lý, thực hiện đúng theo đề án đã quy định là một trong những mục tiêu xét khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Hồng Thiết